Feltételek

Canon EOS M50 -fényképezőgép  NYEREMÉNYJÁTÉK

A CANON ÉS A RÉSZTVEVŐK

1. A Canon a Canon Europa N.V., 59 Bovenkekerweg, 1185 XB, Hollandia („Canon”).

2. Feltétel a jelentkezőkre („a Résztvevők”) nézve a betöltött 18. életév, valamint az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia, Ausztria, Finnország, Dánia, Norvégia, Svédország, Svájc, Portugália, Írország, Belgium, Luxemburg, Cseh Köztársaság, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia vagy Oroszország területén lévő lakhely.

3. A Canon és leányvállalatainak alkalmazottai és családtagjaik, megbízott ügynökségeinek munkatársai, illetve a jelen promócióban és a szponzori tevékenységben közvetlenül érintett személyek nem vehetnek részt a nyereménysorsolásban. 

4. A versenyre való jelentkezéssel minden résztvevő magára nézve kötelező érvényűnek fogadta el a jelen feltételeket, kivéve, ha írásban másféle megállapodásra került sor.

A NYEREMÉNYSORSOLÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL MÓDJA

5. Az ingyenes nyereménysorsolást a Canon  2018. 06. 14. és 2018. 09. 30. között tartja meg.

6. A résztvevőknek jelentkezniük kell a nyereményjátékra, hogy részt vehessenek az nyereményjátékon, ahol 25 darab Canon EOS M50 + EF-M 15-45MM IS STM objektív („a Nyeremény”) kerül kisorsolásra.

7. A határidő lejárta után érkezett jelentkezések beküldői nem vehetnek részt a sorsoláson. A Canon fenntartja a jogot a hiányos vagy olvashatatlan nevezési lapok kizárására. 

A NYEREMÉNY

8. A 2018. 06. 14. és 2018. 09. 30. között érkezett érvényes jelentkezések beküldői közül 25 nyertest fogunk kisorsolni.

9. A nyertesek nyereménye a 25 darab Canon EOS M50 + EF-M 15-45MM IS STM objektív egyike.

10. A Nyeremény nem átruházható, és a felajánlott nyeremény semmilyen módon nem váltható át készpénzre. Ha a felajánlott nyeremény a Canon hatáskörén kívül eső okok miatt nem állna rendelkezésre, fenntartjuk a jogot azonos vagy nagyobb értékű alternatív nyereménytárgy felajánlására.  

A SORSOLÁS

11. A nyertesek az érvényes jelentkezést benyújtó résztvevők közül kerülnek kiválasztásra egy véletlenszám-generátor segítségével, és a nyertesek nevét a Canon nyilvánosságra fogja hozni.

12. A Canon 2018. 10. 05-én fogja közzétenni a nyertesek adatait, majd kapcsolatba lép a nyertesekkel a nevezési lapon megadott e-mail-címen keresztül a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatok megszerzése érdekében.

13. Ha az e-mailen keresztül megkísérelt kapcsolatfelvétel után 7 napon belül a Canon nem kap választ a nyertestől vagy az email nem érkezik célba hibásan megadott vagy nem létező email cím miatt, akkor az eredetileg kihirdetett nyertes lemond a nyereményéről. 

14. A Canon kizárólagosan és belátása szerint dönthet úgy, hogy egy másik résztvevőnek adja a Nyereményt.

15. A Nyeremény 2018. 10. 12-ig kiszállításra kerül a nyertes(ek)hez.

16. A Nyeremény megfelel a nyilvánosságra hozásakor leírtaknak.

17. Az ingyenes nyereménysorsolás nyerteseinek a Canon jóhiszeműen küldi el a Nyereményt. Ha a nyertes bármilyen okból kifolyólag nem tudja átvenni a Nyereményt, minél hamarabb értesítenie kell erről a Canont.

SZEMÉLYES ADATOK

18. A Canon Europa N.V., 59 Bovenkekkerweg, 1185 XB, Hollandia az adatkezelője a Résztvevők által megadott minden személyes adatnak a személyes adatok védelmével kapcsolatos vonatkozó törvényeknek megfelelően. A Canonnak beküldött személyes adatokat a jelen Promóció lebonyolításának céljából és – adott esetben – marketingcélokra használjuk fel (ha a Résztvevők feliratkoztak a Canontól érkező marketingkommunikáció fogadására). A megadott személyes adatokat biztonságosan tároljuk, és biztonságos kiszolgálóra továbbíthatjuk az EGT területén kívülre.

19. A Canon kapcsolatba léphet a nyertesekkel a nyereményjáték lebonyolításának céljából vagy abban az esetben, ha a Canon az ingyenes nyereménysorsolásra beküldött adatok bármely más felhasználását kívánja megvitatni. 

20.    A Canon fenntartja a jogot a nyertesek nevének és lakóhelyének város megnevezésére és közzétételére, továbbá arra, hogy az ingyenes nyereményjáték vége után promóciós célokra használja a nyereményátadó eseményeket.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

21. A Canon fenntartja a jogot, hogy bármikor visszavonja a Nyereményt, illetve módosítsa a nyereménysorsolás feltételeit.

22. A Canon fenntartja a jogot, hogy elutasítsa bármelyik pályázat érvényességét vagy visszakövetelje a nyeremény teljes értékét, ha úgy véli, hogy az ingyenes nyereménysorsolás feltételeit megszegték vagy figyelmen kívül hagyták.

23. A Canon nem tehető felelőssé semmilyen jellegű, bármilyen okból bekövetkező, valamely résztvevő által a jelen promóció során elszenvedett veszteségért, kárért vagy sérülésért. A jelen használati feltételekben semmi sem tekinthető azonban a Canon felelőssége kizárásának vagy korlátozásának olyan személyi sérüléssel vagy halálesettel kapcsolatban, amely bizonyíthatóan a Canon alkalmazottjainak vagy alvállalkozóinak gondatlanságából fakadt.

24. Az ingyenes nyereménysorsolásra bármilyen módon vonatkozó szabályok értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos viták esetén a Canon igazgatóságának döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.

IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

25. A jelen feltételek értelmezésében, illetve minden belőlük fakadó vagy velük kapcsolatos vitában a Résztvevők tartózkodás szerinti országának törvényei az irányadók, és a helyi bíróságok rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.