Canon 2016. PRO-Video Value add promóció – Általános Szerződési Feltételek

1. PROMÓCIÓS PARTNEREK, PROMÓCIÓS TERMÉKEK, PROMÓCIÓS IDŐSZAK ÉS RÉSZTVEVŐK

1.1 Ez a promóció kizárólag az alábbi Canon Pro kereskedelmi partnerek („promóciós partnerek”) valamelyike által végfelhasználó felé értékesített, meghatározott típusú termékekre vonatkozik:

    - Camera Kft.
    - Fotoplus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
    - Pro-Tech Studio Kft.
    - Tripont Foto Video Kft. 

A promócióban résztvevő termékek („promóciós termékek”), az alábbiak: 

    - Canon EOS C100 MKII
    - Canon XF100
    - Canon XF105
    - Canon XF200
    - Canon XF205

A promóció 2016. november 02. és 2016. december 31. közötti időszak („promóciós időszak”) alatt történő vásárlásra vonatkozik. Megvásárolt promóciós termékeként csak EGY promóciós igény érvényesíthető.

1.2 A Résztvevők jogi személyek, vagy 18. életévüket betöltött személyek lehetnek. („Résztvevő”

1.3 A Résztvevők elfogadják és tudomásul veszik, hogy az alábbi feltételek valamennyi Résztvevőre nézve kötelező érvényűek. 

1.4 A promócióban a kijelölt promóciós partnerek-től vásárolt olyan termékek vehetnek részt, amelyek a CANON HUNGARIA Kft. (a továbbiakban CANON HUNGARIA Kft, vagy Canon) közvetítésével kerültek magyarországi forgalomba. Ezért kérjük, hogy a csalódás elkerülése érdekében, egyeztesse a terméket a kereskedővel. 

1.5 A promócióban csak bizonyos EAN kóddal ellátott modellváltozatok minősülnek promóciós terméknek. A promóció szempontjából érvényes EAN kódokat a jelen Szerződési Feltételek végén felsorolva találja.

1.6 A promócióban résztvevő termékek csak új, eredeti Canon termékek lehetnek. Használt, felújított, átalakított, hamisított, és a Canon cégcsoport szellemi tulajdonjogait bármiféle módon sértő termékek (pl. parallel importból származó termékek, vagy „szürke termékek”) nem vehetnek részt ebben a promócióban. 

1.7 Különleges értékesítői kizárások: minthogy csak a kijelölt magyarországi kiskereskedőktől vásárolt termékek minősülnek promóciós terméknek, ezért az Ebay-en, vagy Amazon-on vásárolt, akár új, akár használt termékek nem vehetnek részt a jelen promócióban. 

2. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK 

2.1. A promócióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt vásároljon legalább 1 darab promóciós terméket a promócióban részt vevő kereskedők valamelyikétől. A promóciós termék, promóciós partnertől történő megvásárlása után, a résztvevő jogosulttá válik promóciós kiegészítő termék megvásárlására, speciális 300 Ft-os promóciós áron. Erre vonatkozó igényét szóban tudja benyújtani a promóciós kereskedőnél, a promóciós termék megvásárlásával egyidőben. Az egyes promóciós termékekhez tartozó promóciós kiegészítő termékek listája a jelen ÁSZF végén található.

2.2. A Promóció a Canon termékek készletének erejéig érvényes. A Promóter nem vállal felelősséget azért, hogyha a kereskedők a Promóciós Időszak alatt nem teljesítik a Promóciós Termékekre vonatkozó rendeléseket. 

2.3. Vásárolt termékenként csupán egy promóciós igénnyel lehet élni. 

2.4. Amennyiben online vásárlást követően a vásárló él az elállási jogával, a Canon a promóciós kiegészítő termék speciális promóciós áron történő értékesítését megtagadhatja. Amennyiben a kiegészítő promóciós termék megvásárlása megtörtént, illetve ha a Canon tudomására jut bármilyen csalás, akkor jogában áll jogi lépéseket tenni bármely érintett résztvevővel szemben. 

2.5. Ezt a promóciót a Promóter által nyújtott egyéb promóció keretében nem lehet igénybe venni. 

3. PROMÓCIÓS KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK 

3.1 Az igénybejelentést követően a promóciós partner tájékoztatja a résztvevőt a kiegészítő promóciós termék elérhetőségéről és annak megvásárlási folyamatáról. 

3.2. A kiegészítő promóciós termékek gyártmánya és típusa: 

    - Atomos Ninja Blade merevlemezes rögzítő
    - RODE NTG-1 puskamikrofon

3.3. A kiegészítő promóciós termékek sem részben, sem egészben nem válthatók át pénzre vagy más ajándékokra. 

3.4. A Canon fenntartja a jogot, hogy a kiegészítő promóciós terméket egy azzal egyenértékű (azonos vagy jobb műszaki tulajdonságú, valamint azonos vagy magasabb értékű) termékkel cserélje fel, ha a kiegészítő promóciós termék nem érhető el.

4. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE 

4.1. A Promóter a CANON HUNGARIA Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. 

5. JOGNYILATKOZAT 

5.1. A CANON HUNGARIA Kft. nem vállal felelősséget a jelen promóció keretében a Résztvevők által bármilyen módon okozott vagy elszenvedett bármilyen veszteségért, kárért, illetve sérülésért. Ezzel együtt a jelen feltételek semmilyen módon nem zárják ki és nem korlátozzák a Canon felelősségét a Canon alkalmazottai és ügynökei bizonyított gondatlanságából következő személyi sérülésért és halálesetért. 

5.2. A CANON HUNGARIA Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a jelen ajánlat vis maior esetnek minősülő olyan körülmény miatt nem kerül teljesítésre, amely - nem a felek hibájából - ellehetetleníti az elégséges teljesítést. 

5.3. A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen promóciót bármikor leállítsa, módosítsa és/vagy megváltoztassa. A Canon a jelen feltételeket mindenféle felelősség nélkül jogosult megváltoztatni. A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárja azon igénybejelentéseket/Résztvevőket, amelyek, illetve akik tekintetében a promócióval kapcsolatos visszaélés gyanúja felmerül. A Canon promócióval kapcsolatos döntései véglegesek, és semmilyen értesítési kötelezettséggel nem járnak. 

6. ADATOK

6.1. A Résztvevők által biztosított személyes adatokat a Promóter, illetve az azzal együttműködő cégek a promóció kezelése céljából, és/vagy olyan marketing célból használják, mint az információk promóció nyilvántartását végző harmadik felek számára történő biztosítása. 

7. JOG ÉS JOGHATÓSÁG 

7.1. A jelen feltételekre, illetve az azokra vonatkozóan vagy azokkal kapcsolatban felmerülő vitákra a magyar anyagi jog az irányadó, és azokkal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitában a Canon székhelye szerinti bíróságnak van kizárólagos illetékessége. 

A promócióban résztvevő típusok, érvényes EAN kódok és a hozzájuk tartozó kiegészítő promóciós termékek:

TípusEAN kódKiegészítő promóciós termék
VIDEO EOS C100 MARK II4549292027846Atomos Ninja Blade merevlemezes rögzítő
VIDEO EOS C100MKII EF24-105 L EU68714574635118Atomos Ninja Blade merevlemezes rögzítő
VIDEO EOS C100 MARK II EF 18-135MM BK4549292032284Atomos Ninja Blade merevlemezes rögzítő
VIDEO XF100 4CE8714574559438RODE NTG-1 puskamikrofon
VIDEO XF105 4CE8714574559384RODE NTG-1 puskamikrofon
VIDEO XF200 BK 4CE8714574623016RODE NTG-1 puskamikrofon
VIDEO XF205 BK 4CE8714574622965RODE NTG-1 puskamikrofon

  • Canon
  • ...
  • Canon 2016. PRO-Video Value add promóció