BUSINESS BYTES

Informatikai vezetők válaszúton – a fejlődés vagy a feledés vár rájuk

CIOs – it’s time to step up or disappear

Egyesek váltig állítják, hogy az informatikai vezetők munkaköre eltűnőben van. Hagyományosan az informatikai vezetők (munkakörük rövidítése: CIO, a „Chief Information Officer” kifejezés alapján) mindig is a technológiát érintő stratégia kidolgozásáért, valamint a kapcsolódó kiadásokkal való gazdálkodásért voltak felelősek a teljes szervezetben. Napjainkra viszont az alkalmazottak beosztásuk szintjétől függetlenül kezdik befolyásolni és irányítani az informatikai döntéseket. Ráadásul az egyéb ügyfélélmény-fejlesztési vezetők (a „Chief Experience Officer” kifejezést rövidítve: CXO) is jóval nagyobb érdeklődést mutatnak a technológiai beruházások iránt – ahogy például azok a marketingvezetők (vagy a „Chief Marketing Officer” kifejezés nyomán röviden: CMO-munkatársak) is új megoldásokat szereznek be a kampányok automatizálásához.


Ami a tényeket illeti, a Gartner közvélemény-kutató és tanácsadó intézet szerint a döntéshozatal az igazgatósági szintről nyugtalanító ütemben egyre inkább a vállalati osztályokhoz helyeződik át, a Forrester pedig a következő előrejelzést fűzi mindehhez: „az elsősorban vagy kizárólagosan informatikai osztályok által lebonyolított IT-projektek részaránya a 2009-ben mért 55%-os szintről 2015-re várhatóan 47%-ra esik majd vissza”. Ha ez ilyen sebességgel folytatódik, nem túlzás azt állítani, hogy a hagyományos informatikai vezetők munkakörét igencsak valós veszély fenyegeti.


Az IDC elemzői azonban amellett érvelnek, hogy az informatikai vezetők továbbra is fontos munkakört töltenek be, a fejlődésképes IT-vezetők pedig akár tovább bővíthetik vezetői készségeiket. Az említett fejlődés számos formában megvalósulhat, elsősorban a pusztán technológia-központú szemlélettől a technológia üzleti előnyeinek támogatása felé kell elmozdulnia. A technológiai szakismeretek és a stratégiai érzék e kombinációja segíthet megmenteni az informatikai vezetők munkakörét az enyészettől.


Minderre az információtúltengés esete hozható fel példaként. Lehet, hogy az elmúlt néhány évben az adatok sokaságára utaló „big data” lett az informatika legfelkapottabb problémaköre, a valóság azonban az, hogy ennek ellenére minden ágazatban található számos olyan vállalkozás, amely változatlanul szinte ki sem látszik az őt elöntő adattengerből. Az informatikai vezetőknek meg kell ragadniuk ezt az alkalmat, hogy bemutassák: a fejlesztés új területei, például a speciális elemzési megoldások révén miként segíthetik elő a vállalatnál az egyre nagyobb mennyiségben jelentkező információk kezelését.


Az informatikai vezetők leginkább úgy kamatoztathatják képességeiket, hogy egy lépéssel tovább mennek, és a napjainkra jellemző óriási, összetett adathalmazok egyszerű feldolgozásán túl azt is igazolják, hogy ezekkel az információkkal miként érhetők el szélesebb körű üzleti előnyök. Az önmagukra az informatikai vezetők ezen új nemzedékének tagjaként tekintő szakembereknek az IDC előrejelzése szerint folytonosan alakuló vállalkozásukkal azonos ütemben kell alkalmazkodniuk és fejlődniük. Ennek során egy olyan munkakörben találják magukat, ahol ösztönözniük kell a fejlesztéseket, pontosan bebizonyítva, hogy az információgazdálkodás milyen hatékony lehet a munkafolyamatok egyszerűbbé tétele, az eredményes működés és végső soron a teljes vállalkozás termelékenységének javítása szempontjából.