VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS
a Canon Mini Print alkalmazáshoz

Utoljára frissítve:  2020. október 13.

FONTOS – FIGYELMESEN OLVASSA EL : Az (alábbiakban meghatározott) alkalmazás használatára a jelen végfelhasználói licencszerződésben foglalt feltételek vonatkoznak.  Ha Ön elfogadja ezeket a feltételeket, akkor kattintson lent az „Elfogad” lehetőségre.  Ha Ön nem fogadja el ezeket a feltételeket, akkor kattintson lent az „Elutasít” lehetőségre, és azonnal törölje ezt az alkalmazást készülékéről.

A jelen végfelhasználói licencszerződés (a továbbiakban: „EULA”) egy jogi megállapodás, amely Ön (egy magánszemély vagy egy különálló jogi személy) és a Canon Europa N.V. mint a „Canon Mini Print alkalmazás” (a továbbiakban: az „alkalmazás”) licenctulajdonosa (a továbbiakban mint „licenctulajdonos” vagy „Canon”), amely a Canon Zoemini Mini fényképnyomtatóhoz és a Canon Zoemini Instant fényképezőgép és nyomtatóhoz (a továbbiakban: a „nyomtató”) csatlakozik. A jelen szerződés alkalmazásában az „Ön” kifejezés azt a magánszemélyt vagy különálló jogi személyt jelenti, aki a jelen EULA alapján licencet kap.  Az alkalmazás használatára a jelen EULA rendelkezései vonatkoznak. 

A JELEN EULA ELFOGADÁSÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉVEL, ILLETVE AZ ALKALMAZÁS EGYÉB FELHASZNÁLÁSÁVAL ÖN ELISMERI ÉS MEGERŐSÍTI, HOGY ELOLVASTA, MEGÉRTETTE, ÉS MAGÁRA NÉZVE JOGILAG KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL AZ ALÁBBIAKBAN FOGLALT FELTÉTELEKET: (1) A JELEN EULA; (2) HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ BÁRMILYEN LICENC AZ ADOTT HARMADIK FÉL SZOFTVER HASZNÁLATÁHOZ, AMELY AZ ALÁBB MEGHATÁROZOTT ALKALMAZÁSBAN VAGY ALKALMAZÁSSAL EGYÜTT HASZNÁLHATÓ.

ÖN MEGERŐSÍTI TOVÁBBÁ, HOGY ÖN LEGALÁBB A JOGHATÓSÁGA SZERINTI NAGYKORÚSÁGNAK MEGFELELŐ ÉLETKORT BETÖLTÖTTE, ÉS MEGFELELŐ FELHATALMAZÁSSAL RENDELKEZIK AHHOZ, HOGY A SAJÁT NEVÉBEN ELFOGADJA A JELEN EULA FELTÉTELEIT.  HA ÖN NEM FOGADJA EL A JELEN EULA ÖSSZES FELTÉTELÉT ÉS/VAGY NINCS FELHATALMAZÁSA ARRA, HOGY A VÁLLALATA NEVÉBEN ELFOGADJA A JELEN EULA FELTÉTELEIT, AKKOR NE TELEPÍTSE VAGY HASZNÁLJA AZ ALKALMAZÁST.

1. Mobilalkalmazás.  A jelen EULA alkalmazásában az „alkalmazás” kifejezés a következőket jelenti: (i) a Canon által a „Canon Mini Print Application” márkanév alatt kínált szoftveralkalmazás, amelyet Ön a Google Inc. (a továbbiakban „ Google ”) által üzemeltetett Google Play™ áruházból próbál meg letölteni engedélyezett használat céljából egy Android™ rendszerű mobilkészülékre vagy készüléken vagy az Android tulajdonát képező más – vezeték nélküli kézi készüléken működő – kézi szoftverplatformon, illetve engedélyezett használatra egy Apple® márkájú mobilkészülékre vagy az Apple tulajdonát képező más – vezeték nélküli kézi készüléken működő – kézi szoftverplatformon (mindegyik egy „ Készülék ”), valamint (ii) az alkalmazáshoz kapcsolódó bármilyen elektronikus dokumentáció. 

2. Felhasználási engedély. A Canon Önnek személyes, visszavonható, nem kizárólagos, nem átruházható, korlátozott jogot biztosít az alkalmazás letöltésére, telepítésére és használatára az Ön irányítása alatt álló egy darab készülékre, a jelen EULA feltételeinek szigorú betartása mellett.  A jelen EULA érvényes az eredeti alkalmazás Canon által biztosított frissítéseire és kiegészítéseire is, ha ilyen frissítéseket vagy kiegészítéseket adnának ki, azonban sem a Canon, sem licencpartnerei nem kötelesek frissítéseket vagy kiegészítéseket biztosítani Önnek.

3. Korlátozások. Ön: (i) nem fordíthatja és nem fejtheti vissza, nem bonthatja részeire a programot, nem próbálhatja megszerezni az alkalmazás forráskódját, illetve feloldani annak titkosítását; (ii) nem módosíthatja, nem adaptálhatja, nem javíthatja, nem fejlesztheti, nem fordíthatja le az alkalmazást és származékos munkát sem készíthet belőle; (iii) az alkalmazás hozzáférésével vagy használatával kapcsolatos jogszabályokat és előírásokat nem sértheti meg; (iv) nem távolíthatja el, nem változtathatja meg és nem takarhatja ki a Canon, annak kapcsolt vállalkozásai, partnereit, beszállítói vagy az alkalmazás licencpartnerei által készített tájékoztatókat (beleértve a szerzői jogra vagy védjegyre vonatkozó tájékoztatást is), és egyéb módon sem takarhatja ki vagy módosíthatja az alkalmazás részeit; (v) nem telepítheti, használhatja vagy engedélyezheti az alkalmazás létét egyszerre több mint egy (1) készülékre vagy bármilyen egyéb mobilkészülékre vagy számítógépre, amelyek mindegyikéhez külön licenc szükséges (azonban ez a korlátozás nem vonatkozik arra a jogra, hogy Ön újra telepítse az alkalmazást arra a készülékre, amelyre azt letöltötte); (vi) nem oszthatja meg több készülékre, illetve nem kötheti több készülékhez vagy más szolgáltatásokhoz az alkalmazást; vagy (vii) nem teheti elérhetővé az alkalmazást hálózaton vagy más környezetben, ahol ahhoz több készülék vagy felhasználó egyidejűleg hozzáférhet.

4. Felhasználó által generált tartalom.

4.1  Minden olyan tartalom, amelyet Ön az alkalmazáson keresztül vagy abba bármilyen formában vagy úton feltölt, „ felhasználó által generált tartalom ”. Ön kijelenti és garantálja, hogy a készülékén keresztül az alkalmazásba feltöltött, felhasználó által generált tartalmakat jogában áll használni és továbbítani.   A felhasználó által generált tartalmakat az alkalmazáson keresztül létrehozva, továbbítva, beküldve vagy megjelenítve Ön a Canon, annak kapcsolt vállalkozásai vagy leányvállalatai, a kapcsolódó mobileszközplatformok és szolgáltatók, valamint a Canon által az alkalmazáson keresztül beszkennelt és feltöltött információ terjesztésére felhatalmazott harmadik felek részére kifejezett, örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, területileg korlátlan és nem kizárólagos engedélyt ad az ilyen felhasználó által generált tartalom adaptálására, módosítására, formázására, törlésére, fordítására, továbbítására vagy felhasználására, kötelezettségvállalás, értesítés vagy kompenzáció nélkül, kizárólag az alábbi célokra: (1) a felhasználó által generált tartalom nyomtatása az alkalmazáson keresztül és (2) a felhasználó által generált tartalom megosztása harmadik fél platformokon keresztül (a lent meghatározottak szerint).  Ezt az engedélyt a Canon, annak kapcsolt vállalkozásai vagy leányvállalatai, a kapcsolódó mobileszközplatformok és szolgáltatók, valamint az ilyen engedélyezett harmadik felek a felhasználó által generált tartalom szolgáltatásokkal és azok jövőbeli verzióival vagy módosításaival kapcsolatos felhasználására kapják.  A Canon a felhasználó által generált tartalomért nem vállal felelősséget.  

4.2  Ön beleegyezik, elfogadja és elismeri, hogy a Canon, annak kapcsolt vállalkozásai vagy leányvállalatai, a kapcsolódó mobileszközplatformok és szolgáltatók, valamint a Canon által az alkalmazáson keresztül beszkennelt vagy feltöltött információ terjesztésére felhatalmazott harmadik felek módosítsák, adaptálják, újra formázzák és egyéb módon megváltoztassák vagy hasznosítsák az Ön felhasználó által generált tartalmát, hogy az megfeleljen az alkalmazással kompatibilis normáknak, protokolloknak és formátumoknak, hogy a nyomtatón keresztül kinyomtassák az Ön felhasználó által generált tartalmát, vagy az Ön felhasználó által generált tartalmát a megfelelő harmadik fél platformokkal megosszák.

4.3   A felhasználó által generált tartalom mellett az alkalmazás bizonyos egyéb információkat is gyűjthet.  Az ilyen információ:  (i) magában foglalhatja az alkalmazást futtató készülékre vonatkozó információkat, (ii) szükséges lehet az alkalmazás optimális teljesítményéhez, és (iii) a Canon által kínált műszaki támogatással kapcsolatban használható fel.

5. Tájékoztató a szellemi tulajdonjogokról . Az alkalmazás és az ahhoz kapcsolódó minden jog – beleértve többek között az abban foglalt tulajdonjogokat (beleértve a forráskódot, a tárgykódot, az alkalmazásban található képeket, a fényképeket, az animációkat, a videókat, a hangokat, a zenéket, a szövegeket és kisalkalmazásokat is, de a harmadik fél szoftvereket nem), a nyomtatott kísérő anyagokat és az alkalmazás minden másolatát, valamint az abban foglalt összes szellemi tulajdonjogot is (beleértve valamennyi szerzői jogot, szabványt, védjegyet, üzleti titkot és közzétételi jogot) – a Canon, annak kapcsolt vállalkozásai vagy licencpartnerei tulajdonát képezik, illetve a használatot ezek engedélyezik.  Ha a jelen szerződés kifejezetten és egyértelműen másként nem rendelkezik, akkor Ön nem birtokolja és a Canon nem adja meg Önnek az ilyen szellemi tulajdonjogokhoz való kifejezett vagy beleértett jogokat (sem vélelmezés, sem kizárás vagy más jogintézmény alapján), és az ilyen jogokat a Canon, annak kapcsolt vállalkozásai vagy licencpartnerei fenntartják maguknak. Ön elismeri és elfogadja, hogy kizárólag Ön – és nem a Canon, az Apple, a Google vagy az alkalmazás bármely más platform- vagy egyéb szolgáltatója – felel az alkalmazás Ön általi használatából vagy hozzáféréséből származó szellemi tulajdonjogsértéssel kapcsolatos vád vagy peres eljárás, illetve bármilyen egyéb sérülés vagy kár kivizsgálásáért, az annak kapcsán szükséges védelemért, rendezésért és megszüntetésért.

6. Jogok fenntartása. A Canon, annak kapcsolt vállalkozásai vagy leányvállalatai és licencpartnerei minden olyan jogot fenntartanak maguknak, amelyet a jelen EULA kifejezetten nem ad meg Önnek.

7. Megszűnés. A jelen EULA érvényességének első napja az a nap, amelyen Ön elismeri a jelen EULA elfogadását, vagy egyéb módon használja az alkalmazást. Bármely (a 9. pontban meghatározott) „szolgáltató” bármely egyéb jogának sérelme nélkül, illetve az itt található egyéb feltételek szerint a jelen EULA külön értesítés nélkül megszűnik, ha Ön a jelen EULA valamely rendelkezését vagy feltételét nem tartja be.  Ön egyetért ezzel a feltétellel és elfogadja azt.  Ilyen esetben Ön azonnali hatállyal köteles az alkalmazás, az összes kapcsolódó anyag és minden alkotóelem minden másolatát megsemmisíteni.  Ön a jelen EULA-t megszüntetheti azzal, hogy törli az alkalmazást a készülékéről.

8. Dokumentáció nyomtatása. Az alkalmazás minden olyan dokumentációt magában foglal, amelyet csak elektronikus formában bocsátunk rendelkezésre. Ön az ilyen elektronikus dokumentációt kinyomtathatja.  Az ilyen elektronikus dokumentáció vagy az alkalmazás engedélyezett másolataihoz Ön köteles a szerzői jogi tájékoztatásokat sokszorosítani és mellékelni.

9. GARANCIA KIZÁRÁSA

9.1  AZ ALKALMAZÁST ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” – BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁG ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG BELEÉRTETT GARANCIÁJÁT ÉS FELTÉTELEIT IS.  AZ ALKALMAZÁS MINŐSÉGÉVEL ÉS TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS TELJES KOCKÁZATOT ÖN VISELI.  HA AZ ALKALMAZÁS HIBÁSNAK BIZONYUL, AKKOR A SZÜKSÉGES SZERVIZELÉS, JAVÍTÁS VAGY KORREKCIÓ MINDEN KÖLTSÉGÉT ÖN VISELI.  NÉHÁNY ÁLLAM VAGY JOGHATÓSÁG NEM TESZI LEHETŐVÉ A BELEÉRTETT GARANCIÁK VAGY FELTÉTELEK KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIVÉTEL ÖNRE NEM VONATKOZIK.   ÖN MÁS JOGOKKAL IS RENDELKEZHET, AMELYEK ÁLLAMONKÉNT VAGY JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK LEHETNEK.

9.2  SEM A CANON, annak leányvállalatai vagy kapcsolt vállalkozásai és azok licencpartnerei, SEM A GOOGLE, A GOOGLE LEÁNYVÁLLALATAI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI VAGY LICENCPARTNEREI, SEM AZ APPLE, AZ APPLE LEÁNYVÁLLALATAI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI VAGY LICENCPARTNEREI, SEM PEDIG A CANON KAPCSOLÓDÓ MOBILPLATFORM- VAGY EGYÉB SZOLGÁLTATÓI (A TOVÁBBIAKBAN, KÖZÖSEN: A „SZOLGÁLTATÓK”), NEM VÁLLALNAK GARANCIÁT ARRA, HOGY AZ ALKALMAZÁS (I) MEGFELEL MAJD AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, VAGY HOGY AZ ALKALMAZÁS MEGSZAKÍTÁS- ÉS HIBAMENTESEN MŰKÖDIK MAJD; VAGY (II) AZ ÖN KÉSZÜLÉKÉVEL VAGY BÁRMILYEN MÁS HARDVERREL, SZOFTVERREL, BERENDEZÉSSEL VAGY KÉSZÜLÉKKEL KOMPATIBILIS LESZ, VAGY AZON FUT. ÖN ELISMERI TOVÁBBÁ, HOGY A KOMPATIBILITÁSI ÉS INTEROPERABILITÁSI PROBLÉMÁK A KÉSZÜLÉKE TELJESÍTMÉNYÉNEK CSÖKKENÉSÉT VAGY TELJES MEGHIBÁSODÁSÁT OKOZHATJÁK, ÉS A KÉSZÜLÉKE MARADANDÓ KÁROSODÁSÁT, ADATVESZTÉST, A SZOFTVER ÉS A KÉSZÜLÉKEN TALÁLHATÓ FÁJLOK SÉRÜLÉSÉT EREDMÉNYEZHETIK. ÖN ELISMERI, ELFOGADJA ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY SEMMILYEN SZOLGÁLTATÓ (BELEÉRTVE A MŰSORIDŐ- ÉS A TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓKAT IS) SEM FELEL A KOMPATIBILITÁSI VAGY INTEROPERABILITÁSI PROBLÉMÁKBÓL SZÁRMAZÓ VAGY AZOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FELMERÜLT VESZTESÉGEKÉRT.

9.3  A SZOLGÁLTATÓK A JELEN EULA FELTÉTELEIVEL ÖSSZHANGBAN, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG MENTESÜLNEK A GARANCIAVÁLLALÁSI ÉS JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL ABBAN A TEKINTETBEN, HOGY AZ ÖN ÁLTAL AZ ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL TÁROLT VAGY HOZZÁFÉRT TARTALMAK VÉLETLENÜL KÁROSODNAK, SÉRÜLNEK, ELVESZNEK, AZOKAT TÁMADÁS, VÍRUSFERTŐZÉS, KÜLSŐ BEAVATKOZÁS ÉRI, AZOKAT FELTÖRIK, BIZTONSÁGUKAT MEGSÉRTIK VAGY ELTÁVOLÍTJÁK, VALAMINT EGYETLEN SZOLGÁLTATÓ SEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, ÉS MINDEN SZOLGÁLTATÓ KIZÁR BÁRMIFÉLE FELELŐSSÉGET AZ ILYEN KÁR, SÉRÜLÉS, ADATVESZTÉS, VÍRUSTÁMADÁS, BEAVATKOZÁS, FELTÖRÉS, BIZTONSÁGI ESEMÉNY VAGY ELTÁVOLÍTÁS ELŐFORDULÁSA ESETÉN.

9.4  AZ ÖN KÉSZÜLÉKÉRŐL FELTÖLTÖTT, TOVÁBBÍTOTT VAGY AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL EGYÉB MÓDON MEGSZERZETT ANYAGOKHOZ ÖN A SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS A SAJÁT KOCKÁZATÁRA FÉR HOZZÁ, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN FELEL AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁBÓL EREDŐEN A KÉSZÜLÉKÉT ÉRT KÁROSODÁSÉRT VAGY ADATVESZTÉSÉRT.  ÖN TUDOMÁSUL VESZI TOVÁBBÁ, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM MINDEN HELYZETBEN VAGY KÖRNYEZETBEN HASZNÁLHATÓ, AHOL JOGSZABÁLY VAGY ELŐÍRÁS TILTJA AZ ALKALMAZÁSON KERESZTÜL BIZTOSÍTOTT TARTALOM, ADAT VAGY INFORMÁCIÓ HIBÁS, KÉSEDELMES VAGY PONTATLAN VOLTÁT, ÉS NEM IS ERRE SZÁNTÁK.

10. A KÁROKÉRT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET.

10.1  A SZOLGÁLTATÓK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE AZ ALKALMAZÁSBÓL, ANNAK HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁRA VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL EREDŐ SEMMILYEN KÁRÉRT – BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÜZLETI VAGY SZEMÉLYES NYERESÉG, ILLETVE AZ ÜZLETI VAGY SZEMÉLYES INFORMÁCIÓ ELVESZTÉSÉT, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSÁT VAGY EGYÉB KOMPENZÁCIÓS, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ JELLEGŰ, KÜLÖNLEGES VAGY ELRETTENTÉSI CÉLT SZOLGÁLÓ KÁROKAT IS –, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA AZ ÖSSZES SZOLGÁLTATÓT FIGYELMEZTETTÉK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE, A KÖVETKEZŐKBŐL KIFOLYÓLAG VAGY AZOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZETT KÁROKAT IS BELEÉRTVE: (I) ENGEDÉLY NÉLKÜLI HOZZÁFÉRÉS AZ ÖN ADATÁTVITELEIHEZ, ADATAIHOZ, FELHASZNÁLÓ ÁLTAL GENERÁLT TARTALMAIHOZ VAGY KÉSZÜLÉKÉHEZ, ILLETVE AZOK MEGVÁLTOZTATÁSA; (II) AZ ADATÁTVITELEK, ADATOK, FELHASZNÁLÓ ÁLTAL GENERÁLT TARTALMAK VAGY A KÉSZÜLÉK TÖRLÉSE, SÉRÜLÉSE, TÁROLÁSÁNAK VAGY KÜLDÉSÉNEK MEGHIÚSULÁSA, AMELY AZ ÖN ALKALMAZÁSFELHASZNÁLÁSÁBÓL ERED; (III) HARMADIK FÉL NYILATKOZATA VAGY MAGATARTÁSA, AMELY AZ ÖN ALKALMAZÁSFELHASZNÁLÁSÁBÓL ERED, IDEÉRTVE A HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉT IS; VAGY (IV) AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN EGYÉB ÜGY.

10.2  ÖN FELELŐSSÉGET VÁLLAL A KÍVÁNT EREDMÉNYEINEK ELÉRÉSÉÉRT, VALAMINT AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSÉÉRT, HASZNÁLATÁÉRT ÉS AZ ALKALMAZÁSBÓL NYERT EREDMÉNYEKÉRT.   BIZONYOS ÁLLAMOK VAGY JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT A GONDATLANSÁGBÓL EREDŐ JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK, ILLETVE SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK VAGY HALÁL TEKINTETÉBEN AZ ITT FELSOROLT SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRŐL, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK AZ ÖN ESETÉBEN NEM ÉRVÉNYESEK.

11. Irányadó jog/Exportkorlátozások/Jogi megfelelőség .

A jelen EULA tekintetében Anglia és Wales joga az irányadó.

Ön ezennel tanúsítja, hogy sem az alkalmazást sem annak egy részét vagy az ahhoz kapcsolódó információt, adattárolót vagy alkalmazást sem saját tevékenységben sem az ügynökén keresztül, sem közvetlenül, sem közvetetten nem exportálja, reexportálja, szállítja vagy továbbítja a vonatkozó exportellenőrzési jogszabályok, előírások és rendeletek ellenében, ideértve többek között Egyesült Államok exportellenőrzésről szóló 1979. évi törvényét (Export Administration Act 1979) és bármilyen egyéb vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályt és előírást, amely a jelen szerződés szerint teljesítendő tevékenységekre vonatkozik. 

 Ön kijelenti és garantálja, hogy (i) nem olyan országban tartózkodik, amely valamely kapcsolódó kormányzati embargó hatálya alá tartozik, vagy amelyet az érintett országok kormányzatai „terrorizmust támogató” országként tartanak számon, vagy (ii) amelyet az Egyesült Államok bármelyik kormányzati listáján tiltott vagy korlátozások alá eső kereskedelmi partnerként szerepel, ide értve az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külön megjelölt személyeket tartalmazó listáját vagy az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumának elutasított magánszemélyeket és jogi személyeket tartalmazó listáját is.

12. Egyéb használati szabályok, korlátozások, kötelezettségek, jogok és tájékoztatások a mobilalkalmazással kapcsolatban.

12.1   Ön tudomásul veszi, hogy (i) ez az EULA csak az Ön és a Canon közötti jogviszonyt szabályozza, és sem a Google, sem az Apple, sem az alkalmazás platform- vagy egyéb szolgáltatója nem szerződő fele, valamint hogy (ii) kizárólag a Canon – nem pedig a Google vagy az Apple – felel az alkalmazásért és annak tartalmáért.  Az alkalmazás és a készüléken keresztül elért szolgáltatások Ön általi használatára korlátozás nélkül érvényesek a Google vagy az Apple által meghatározott használati szabályok (attól függően, hogy az Ön készülékére melyik szabályok vonatkoznak) – ide értve az Android eszközökre vonatkozókat is, amelyek a https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html címen vagy a Google Play áruházban találhatók, illetve Apple készülék esetén az Apple App Store® felhasználási feltételeit, amelyek a https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html címen olvashatók – amelyek vonatkozó rendelkezéseit itt ezzel a hivatkozással jelenítjük meg.

12.2  A Google, a Google leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai vagy licencpartnerei, az Apple, az Apple leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai vagy licencpartnerei, illetve az alkalmazás platform- és egyéb szolgáltatói (ideértve a műsoridő- és távközlési szolgáltatókat is) semmilyen esetben sem felelősek az Ön vagy harmadik fél részéről az alkalmazással kapcsolatban (beleértve annak értékesítését és terjesztését is), az Ön alkalmazáshasználatával vagy -birtoklásával kapcsolatban felmerült követelésekért, ideértve többek között (i) a termékfelelősségi követeléseket; (ii) az olyan állításokat, amelyek szerint az alkalmazás nem felel meg valamilyen jog vagy hatósági követelménynek; és (iii) a fogyasztóvédelmi jogszabályok vagy hasonló joganyagok rendelkezései alapján felmerülő követeléseket is.

12.3  A jelen 12.3 pont kivételével a jelen EULA egyetlen rendelkezésének sem célja, és nem is értelmezhető olyan módon, hogy bármilyen jogot, előnyt vagy jogorvoslati lehetőséget biztosítson (a jelen szerződésben részes feleken kívül) bármely magánszemély vagy különálló jogi személy részére, illetve hogy bármilyen kötelezettséget vagy felelősséget keletkeztessen számukra.  A fentiekre tekintet nélkül Ön elismeri és elfogadja, hogy az Apple, az Apple leányvállalatai a jelen EULA harmadik fél kedvezményezettjei, és hogy azzal, hogy Ön elfogadja ezeket a feltételeket, az Apple jogosult lesz a jelen EULA kikényszerítésére Önnel szemben, mint harmadik fél kedvezményezett (és úgy tekintendő, hogy elfogadta ezt a jogot).

12.4  A Google, a Google leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai vagy licencpartnerei, az Apple, az Apple leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai vagy licencpartnerei nem felelősek az Ön vagy harmadik fél részéről az alkalmazással kapcsolatban, az Ön alkalmazáshasználatával vagy -birtoklásával kapcsolatban felmerült követelésekért, ideértve többek között (i) a termékfelelősségi követeléseket; (ii) az olyan állításokat, amelyek szerint az alkalmazás nem felel meg valamilyen jog vagy hatósági követelménynek; és (iii) a fogyasztóvédelmi jogszabályok vagy hasonló joganyagok rendelkezései alapján felmerülő követeléseket is.

12.5   Adatforgalmi költségek merülhetnek fel az Ön alkalmazáshasználatával kapcsolatban.  A Canon nem felelős az Ön alkalmazáshasználatával kapcsolatos mobilhálózat-használati díjakért és költségekért.  Ellenőrizze a szolgáltatójánál az Önre érvényes mobilhálózat-használati díjszabást.  

13. Kártalanítás.

13.1  Ön vállalja, hogy kártalanítja, és mentesíti a szolgáltatókat és azok tisztségviselőit, igazgatóit, képviselőit és munkavállalóit minden igénnyel vagy követeléssel szemben – beleértve minden veszteséget, kötelezettséget, igényt, követelést, kárt, költséget vagy kiadást, keresetet, peres eljárást, bírósági eljárást, ítéletet, döntést, végrehajtást és zálogjogot, az ügyvédi munkadíjakat is –, akár harmadik fél, akár más részéről merül az fel az alábbiak miatt vagy azokból eredően:  (i) A jelen EULA-ban foglalt kijelentés, garancia, egyezség vagy kötelezettség Ön általi megsértése (vagy Ön és a Canon között a jelen EULA alapján létrejött szerződés bármilyen egyéb megsértése); (ii) az Ön által a készülékén keresztül elküldött vagy rendelkezésre bocsátott információ, felhasználó által generált tartalom vagy egyéb anyag; (iii) az Ön jogszabálysértése vagy egy harmadik fél jogainak megsértése, beleértve azt is, ha Ön egy másik magán- vagy jogi személy bármilyen szellemi tulajdonával kapcsolatos jogot sért meg.

13.2  A fenti 13.1 pontban foglalt kártalanítási kötelezettségek a jelen EULA megszűnését követően is hatályban maradnak.

14. Személyes adatok

A Canon automatikusan összegyűjti és elemzi az Ön eszközének használati adatait az eszköz jobb működése érdekében. Az általunk gyűjtött adatokról és felhasználásukról a Canon fogyasztói adatvédelmi szabályzatának vonatkozó szakaszaiban olvashat bővebben (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=hu-HU).

Használati adatainak összegyűjtését a Google Analytics szolgáltatással végezzük. A http://www.google.com/policies/privacy/partners oldalon, azon belül is a „Hogyan használja a Google az adatokat, amikor Ön partnereink weboldalait vagy alkalmazásait használja?” részben olvashat bővebben a Google Analytics szolgáltatásról.

15. Harmadik fél szoftver felhasználási feltételei; Tájékoztatások.

15.1  Az alkalmazás bizonyos részei olyan harmadik fél szoftvert alkalmazhatnak vagy tartalmazhatnak, amelyekre nyílt forráskódú és/vagy harmadik fél szoftver licencfeltételei vonatkozhatnak („ harmadik fél szoftver ”).  Ön tudomásul veszi, elfogadja és egyetért azzal, hogy az ilyen harmadik fél szoftvernek egy alkalmazás részeként vagy azzal összefüggésben történő felhasználására az ilyen harmadik fél szoftverre érvényes nyílt forráskódú és/vagy harmadik fél szoftver licencfeltételei vonatkoznak/irányadók, beleértve többek között az azokban foglalt vonatkozó tudomásulvételeket, licencfeltételeket és felelősségkizárásokat.  Abban az esetben, ha a jelen EULA és az ilyen nyílt forráskódú vagy harmadik fél szoftver licencfeltételei között a harmadik fél szoftver Ön általi felhasználására vonatkozóan ellentmondás van, akkor a nyílt forráskódú vagy harmadik fél szoftver licencfeltételei az irányadók.

15.2  Az alkalmazás bizonyos részei lehetővé teszik, hogy Ön az alkalmazáshoz csatlakozva olyan platformokat válasszon, amelyek nem a Canon tulajdonában vagy kezelésében állnak, ahogyan az az alkalmazásban is megjelenik („ harmadik fél platformok ”), és amelyek megkövetelhetik, hogy Ön a harmadik fél platformra az ahhoz tartozó saját fiókjával jelentkezzen be.  Ön tudomásul veszi, elfogadja és egyetért azzal, hogy a Canon semmilyen formában nem felel az Ön harmadik fél platformon regisztrált saját fiókjáért vagy a harmadik fél platformok Ön általi használatához kapcsolódó tevékenységekért, beleértve többek között az Ön bejelentkezését a harmadik fél platformon regisztrált saját fiókjába. 

15.3   Az alkalmazás bizonyos részeit tájékoztatással és az ilyen közösségektől és harmadik felektől származó nyílt forráskódú szoftverhez tartozó licenccel együtt biztosítjuk, amelyek ezeknek a részeknek a használatát szabályozzák, és a jelen EULA szerint biztosított engedélyek nem változtatják meg az ilyen nyílt forráskódú szoftverhez tartozó licencfeltételekben foglalt jogokat és kötelezettségeket, azonban a jelen EULA garancia kizárására és a felelősség korlátozására vonatkozó rendelkezései az alkalmazás minden elemére vonatkoznak.

15.4   Az Android™, a Google Play™ és a kapcsolódó áruvédjegyek, szolgáltatás-védjegyek, nevek és logók a Google Inc. tulajdonát képezik.

15.5  Az Apple®, az App Store® és a kapcsolódó áruvédjegyek, szolgáltatás-védjegyek, nevek és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik. 

15.6   A lenti harmadik fél szoftver felhasználási feltételeket ide is belefoglaltuk, és részét képezik ezeknek a licencfeltételeknek:

Ha Ön letölti az alkalmazást, akkor a következő licencszerződéseket is tudomásul veszi és elfogadja:

GPUImage2

Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the GPUImage framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GPUImage for Android

Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Glide

Copyright (c) 2014 Google, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY GOOGLE, INC. ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL GOOGLE, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

No copyright asserted on the source code of this class. May be used for any purpose, however, refer to the Unisys LZW patent for restrictions on use of the associated LZWEncoder class. Please forward any corrections to kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of the algorithm.

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in this software and documentation files (the "Software"), including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright notice remain intact.

SDWebImage

Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook iOS SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook Android SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Firebase Authentication for iOS

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Google Photos Library Client

Copyright (c) 2018, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Dropbox SDK-Java

Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

 version 1.2.11, January 15th, 2017

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages   arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Firebase Analytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Protobuf.framework

Copyright 2018, Google Inc.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Android Jetpack (AndroidX)

Copyright (c) 2020 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Kotlin Standard Library

Copyright (c) 2010-2020 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)

Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV is used in Programs under the following license:  License Agreement For Open Source Computer Vision Library (3-clause BSD License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

*Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

*Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

OKHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Leanplum

Copyright (c) 2017, Leanplum

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

FirebaseCrashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Firebase Analytics & Crashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit for Firebase (iOS)

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

16. Vegyes rendelkezések . A jelen EULA – az itt hivatkozott dokumentumokat is beleértve – az Ön és a Canon között az alkalmazással kapcsolatban létrejött teljes szerződést jelenti; (i) a tárgyával kapcsolatos minden korábbi vagy egyidejű szóbeli vagy írásbeli kommunikáció, javaslat és nyilatkozat helyébe lép; és (ii) ez az irányadó a felek között a jelen EULA érvényességi ideje alatt létrejött tudomásulvételben vagy hasonló kommunikációban szereplő ellentétes vagy további feltételekkel szemben. Ha a jelen EULA valamelyik rendelkezését érvénytelennek nyilvánítják, akkor az összes többi rendelkezés érvényben marad, kivéve, ha az ilyen érvényben tartás meghiúsítaná az EULA célját, és a jelen EULA-nak a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben érvényt kell szerezni.   A jelen EULA módosításai csak akkor érvényesek, ha azokat írásba foglalják, és a felek által felhatalmazott képviselők aláírásukkal látják el.  A jelen EULA az aláíró felek örököseire, jogutódaira és törvényes megbízottjaira nézve jogilag kötelező és alkalmazandó.  Ha bármelyik fél elmulasztja érvényesíteni a jelen EULA másik fél általi megsértéséből eredő valamely jogát, az nem minősül az adott rendelkezés vagy bármely más jog későbbi megsértéséből eredő jogról való lemondásnak.

© 2020 Canon Europa N.V., Hollandia.  Minden jog fenntartva.