VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS
a Canon Mini Print alkalmazáshoz

Utoljára frissítve: 2019. április 9.

FONTOS – FIGYELMESEN OLVASSA EL: Az (alábbiakban meghatározott) alkalmazás használatára a jelen végfelhasználói licencszerződésben foglalt feltételek vonatkoznak. Ha Ön elfogadja ezeket a feltételeket, akkor kattintson lent az „Elfogad” lehetőségre. Ha Ön nem fogadja el ezeket a feltételeket, akkor kattintson lent az „Elutasít” lehetőségre, és azonnal törölje ezt az alkalmazást készülékéről.

A jelen végfelhasználói licencszerződés (a továbbiakban: „EULA”) egy jogi megállapodás, amely Ön (egy magánszemély vagy egy különálló jogi személy) és a Canon Europa N.V. mint a „Canon Mini Print alkalmazás” (a továbbiakban: az „alkalmazás”) licenctulajdonosa (a továbbiakban mint „licenctulajdonos” vagy „Canon”), amely a Canon Zoemini Mini fényképnyomtatóhoz és a Canon Zoemini Instant fényképezőgép és nyomtatóhoz (a továbbiakban: a „nyomtató”) csatlakozik. A jelen szerződés alkalmazásában az „Ön” kifejezés azt a magánszemélyt vagy különálló jogi személyt jelenti, aki a jelen EULA alapján licencet kap. Az alkalmazás használatára a jelen EULA rendelkezései vonatkoznak.

A JELEN EULA ELFOGADÁSÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉVEL, ILLETVE AZ ALKALMAZÁS EGYÉB FELHASZNÁLÁSÁVAL ÖN ELISMERI ÉS MEGERŐSÍTI, HOGY ELOLVASTA, MEGÉRTETTE, ÉS MAGÁRA NÉZVE JOGILAG KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL AZ ALÁBBIAKBAN FOGLALT FELTÉTELEKET: (1) A JELEN EULA; (2) HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ BÁRMILYEN LICENC AZ ADOTT HARMADIK FÉL SZOFTVER HASZNÁLATÁHOZ, AMELY AZ ALÁBB MEGHATÁROZOTT ALKALMAZÁSBAN VAGY ALKALMAZÁSSAL EGYÜTT HASZNÁLHATÓ.

ÖN MEGERŐSÍTI TOVÁBBÁ, HOGY ÖN LEGALÁBB A JOGHATÓSÁGA SZERINTI NAGYKORÚSÁGNAK MEGFELELŐ ÉLETKORT BETÖLTÖTTE, ÉS MEGFELELŐ FELHATALMAZÁSSAL RENDELKEZIK AHHOZ, HOGY A SAJÁT NEVÉBEN ELFOGADJA A JELEN EULA FELTÉTELEIT. HA ÖN NEM FOGADJA EL A JELEN EULA ÖSSZES FELTÉTELÉT ÉS/VAGY NINCS FELHATALMAZÁSA ARRA, HOGY A VÁLLALATA NEVÉBEN ELFOGADJA A JELEN EULA FELTÉTELEIT, AKKOR NE TELEPÍTSE VAGY HASZNÁLJA AZ ALKALMAZÁST.

1. Mobilalkalmazás. A jelen EULA alkalmazásában az „alkalmazás” kifejezés a következőket jelenti: (i) a Canon által a „Canon Mini Print Application” márkanév alatt kínált szoftveralkalmazás, amelyet Ön a Google Inc. (a továbbiakban „Google”) által üzemeltetett Google Play™ áruházból próbál meg letölteni engedélyezett használat céljából egy Android™ rendszerű mobilkészülékre vagy készüléken vagy az Android tulajdonát képező más – vezeték nélküli kézi készüléken működő – kézi szoftverplatformon, illetve engedélyezett használatra egy Apple® márkájú mobilkészülékre vagy az Apple tulajdonát képező más – vezeték nélküli kézi készüléken működő – kézi szoftverplatformon (mindegyik egy „Készülék”), valamint (ii) az alkalmazáshoz kapcsolódó bármilyen elektronikus dokumentáció.

2. Felhasználási engedély. A Canon Önnek személyes, visszavonható, nem kizárólagos, nem átruházható, korlátozott jogot biztosít az alkalmazás letöltésére, telepítésére és használatára az Ön irányítása alatt álló egy darab készülékre, a jelen EULA feltételeinek szigorú betartása mellett. A jelen EULA érvényes az eredeti alkalmazás Canon által biztosított frissítéseire és kiegészítéseire is, ha ilyen frissítéseket vagy kiegészítéseket adnának ki, azonban sem a Canon, sem licencpartnerei nem kötelesek frissítéseket vagy kiegészítéseket biztosítani Önnek.

3. Korlátozások. Ön: (i) nem fordíthatja és nem fejtheti vissza, nem bonthatja részeire a programot, nem próbálhatja megszerezni az alkalmazás forráskódját, illetve feloldani annak titkosítását; (ii) nem módosíthatja, nem adaptálhatja, nem javíthatja, nem fejlesztheti, nem fordíthatja le az alkalmazást és származékos munkát sem készíthet belőle; (iii) az alkalmazás hozzáférésével vagy használatával kapcsolatos jogszabályokat és előírásokat nem sértheti meg; (iv) nem távolíthatja el, nem változtathatja meg és nem takarhatja ki a Canon, annak kapcsolt vállalkozásai, partnereit, beszállítói vagy az alkalmazás licencpartnerei által készített tájékoztatókat (beleértve a szerzői jogra vagy védjegyre vonatkozó tájékoztatást is), és egyéb módon sem takarhatja ki vagy módosíthatja az alkalmazás részeit; (v) nem telepítheti, használhatja vagy engedélyezheti az alkalmazás létét egyszerre több mint egy (1) készülékre vagy bármilyen egyéb mobilkészülékre vagy számítógépre, amelyek mindegyikéhez külön licenc szükséges (azonban ez a korlátozás nem vonatkozik arra a jogra, hogy Ön újra telepítse az alkalmazást arra a készülékre, amelyre azt letöltötte); (vi) nem oszthatja meg több készülékre, illetve nem kötheti több készülékhez vagy más szolgáltatásokhoz az alkalmazást; vagy (vii) nem teheti elérhetővé az alkalmazást hálózaton vagy más környezetben, ahol ahhoz több készülék vagy felhasználó egyidejűleg hozzáférhet.

4. Felhasználó által generált tartalom.

4.1 Minden olyan tartalom, amelyet Ön az alkalmazáson keresztül vagy abba bármilyen formában vagy úton feltölt, „felhasználó által generált tartalom”. Ön kijelenti és garantálja, hogy a készülékén keresztül az alkalmazásba feltöltött, felhasználó által generált tartalmakat jogában áll használni és továbbítani. A felhasználó által generált tartalmakat az alkalmazáson keresztül létrehozva, továbbítva, beküldve vagy megjelenítve Ön a Canon, annak kapcsolt vállalkozásai vagy leányvállalatai, a kapcsolódó mobileszközplatformok és szolgáltatók, valamint a Canon által az alkalmazáson keresztül beszkennelt és feltöltött információ terjesztésére felhatalmazott harmadik felek részére kifejezett, örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, területileg korlátlan és nem kizárólagos engedélyt ad az ilyen felhasználó által generált tartalom adaptálására, módosítására, formázására, törlésére, fordítására, továbbítására vagy felhasználására, kötelezettségvállalás, értesítés vagy kompenzáció nélkül, kizárólag az alábbi célokra: (1) a felhasználó által generált tartalom nyomtatása az alkalmazáson keresztül és (2) a felhasználó által generált tartalom megosztása harmadik fél platformokon keresztül (a lent meghatározottak szerint). Ezt az engedélyt a Canon, annak kapcsolt vállalkozásai vagy leányvállalatai, a kapcsolódó mobileszközplatformok és szolgáltatók, valamint az ilyen engedélyezett harmadik felek a felhasználó által generált tartalom szolgáltatásokkal és azok jövőbeli verzióival vagy módosításaival kapcsolatos felhasználására kapják. A Canon a felhasználó által generált tartalomért nem vállal felelősséget.

4.2 Ön beleegyezik, elfogadja és elismeri, hogy a Canon, annak kapcsolt vállalkozásai vagy leányvállalatai, a kapcsolódó mobileszközplatformok és szolgáltatók, valamint a Canon által az alkalmazáson keresztül beszkennelt vagy feltöltött információ terjesztésére felhatalmazott harmadik felek módosítsák, adaptálják, újra formázzák és egyéb módon megváltoztassák vagy hasznosítsák az Ön felhasználó által generált tartalmát, hogy az megfeleljen az alkalmazással kompatibilis normáknak, protokolloknak és formátumoknak, hogy a nyomtatón keresztül kinyomtassák az Ön felhasználó által generált tartalmát, vagy az Ön felhasználó által generált tartalmát a megfelelő harmadik fél platformokkal megosszák.

4.3 A felhasználó által generált tartalom mellett az alkalmazás bizonyos egyéb információkat is gyűjthet. Az ilyen információ: (i) magában foglalhatja az alkalmazást futtató készülékre vonatkozó információkat, (ii) szükséges lehet az alkalmazás optimális teljesítményéhez, és (iii) a Canon által kínált műszaki támogatással kapcsolatban használható fel.

5. Tájékoztató a szellemi tulajdonjogokról. Az alkalmazás és az ahhoz kapcsolódó minden jog – beleértve többek között az abban foglalt tulajdonjogokat (beleértve a forráskódot, a tárgykódot, az alkalmazásban található képeket, a fényképeket, az animációkat, a videókat, a hangokat, a zenéket, a szövegeket és kisalkalmazásokat is, de a harmadik fél szoftvereket nem), a nyomtatott kísérő anyagokat és az alkalmazás minden másolatát, valamint az abban foglalt összes szellemi tulajdonjogot is (beleértve valamennyi szerzői jogot, szabványt, védjegyet, üzleti titkot és közzétételi jogot) – a Canon, annak kapcsolt vállalkozásai vagy licencpartnerei tulajdonát képezik, illetve a használatot ezek engedélyezik. Ha a jelen szerződés kifejezetten és egyértelműen másként nem rendelkezik, akkor Ön nem birtokolja és a Canon nem adja meg Önnek az ilyen szellemi tulajdonjogokhoz való kifejezett vagy beleértett jogokat (sem vélelmezés, sem kizárás vagy más jogintézmény alapján), és az ilyen jogokat a Canon, annak kapcsolt vállalkozásai vagy licencpartnerei fenntartják maguknak. Ön elismeri és elfogadja, hogy kizárólag Ön – és nem a Canon, az Apple, a Google vagy az alkalmazás bármely más platform- vagy egyéb szolgáltatója – felel az alkalmazás Ön általi használatából vagy hozzáféréséből származó szellemi tulajdonjogsértéssel kapcsolatos vád vagy peres eljárás, illetve bármilyen egyéb sérülés vagy kár kivizsgálásáért, az annak kapcsán szükséges védelemért, rendezésért és megszüntetésért.

6. Jogok fenntartása. A Canon, annak kapcsolt vállalkozásai vagy leányvállalatai és licencpartnerei minden olyan jogot fenntartanak maguknak, amelyet a jelen EULA kifejezetten nem ad meg Önnek.

7. Megszűnés. A jelen EULA érvényességének első napja az a nap, amelyen Ön elismeri a jelen EULA elfogadását, vagy egyéb módon használja az alkalmazást. Bármely (a 9. pontban meghatározott) „szolgáltató” bármely egyéb jogának sérelme nélkül, illetve az itt található egyéb feltételek szerint a jelen EULA külön értesítés nélkül megszűnik, ha Ön a jelen EULA valamely rendelkezését vagy feltételét nem tartja be. Ön egyetért ezzel a feltétellel és elfogadja azt. Ilyen esetben Ön azonnali hatállyal köteles az alkalmazás, az összes kapcsolódó anyag és minden alkotóelem minden másolatát megsemmisíteni. Ön a jelen EULA-t megszüntetheti azzal, hogy törli az alkalmazást a készülékéről.

8. Dokumentáció nyomtatása. Az alkalmazás minden olyan dokumentációt magában foglal, amelyet csak elektronikus formában bocsátunk rendelkezésre. Ön az ilyen elektronikus dokumentációt kinyomtathatja. Az ilyen elektronikus dokumentáció vagy az alkalmazás engedélyezett másolataihoz Ön köteles a szerzői jogi tájékoztatásokat sokszorosítani és mellékelni.

9. GARANCIA KIZÁRÁSA

9.1 AZ ALKALMAZÁST ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” – BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁG ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG BELEÉRTETT GARANCIÁJÁT ÉS FELTÉTELEIT IS. AZ ALKALMAZÁS MINŐSÉGÉVEL ÉS TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS TELJES KOCKÁZATOT ÖN VISELI. HA AZ ALKALMAZÁS HIBÁSNAK BIZONYUL, AKKOR A SZÜKSÉGES SZERVIZELÉS, JAVÍTÁS VAGY KORREKCIÓ MINDEN KÖLTSÉGÉT ÖN VISELI. NÉHÁNY ÁLLAM VAGY JOGHATÓSÁG NEM TESZI LEHETŐVÉ A BELEÉRTETT GARANCIÁK VAGY FELTÉTELEK KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIVÉTEL ÖNRE NEM VONATKOZIK. ÖN MÁS JOGOKKAL IS RENDELKEZHET, AMELYEK ÁLLAMONKÉNT VAGY JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK LEHETNEK.

9.2 SEM A CANON, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI VAGY KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI ÉS AZOK LICENCPARTNEREI, SEM A GOOGLE, A GOOGLE LEÁNYVÁLLALATAI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI VAGY LICENCPARTNEREI, SEM AZ APPLE, AZ APPLE LEÁNYVÁLLALATAI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI VAGY LICENCPARTNEREI, SEM PEDIG A CANON KAPCSOLÓDÓ MOBILPLATFORM- VAGY EGYÉB SZOLGÁLTATÓI (A TOVÁBBIAKBAN, KÖZÖSEN: A „SZOLGÁLTATÓK”), NEM VÁLLALNAK GARANCIÁT ARRA, HOGY AZ ALKALMAZÁS (I) MEGFELEL MAJD AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, VAGY HOGY AZ ALKALMAZÁS MEGSZAKÍTÁS- ÉS HIBAMENTESEN MŰKÖDIK MAJD; VAGY (II) AZ ÖN KÉSZÜLÉKÉVEL VAGY BÁRMILYEN MÁS HARDVERREL, SZOFTVERREL, BERENDEZÉSSEL VAGY KÉSZÜLÉKKEL KOMPATIBILIS LESZ, VAGY AZON FUT. ÖN ELISMERI TOVÁBBÁ, HOGY A KOMPATIBILITÁSI ÉS INTEROPERABILITÁSI PROBLÉMÁK A KÉSZÜLÉKE TELJESÍTMÉNYÉNEK CSÖKKENÉSÉT VAGY TELJES MEGHIBÁSODÁSÁT OKOZHATJÁK, ÉS A KÉSZÜLÉKE MARADANDÓ KÁROSODÁSÁT, ADATVESZTÉST, A SZOFTVER ÉS A KÉSZÜLÉKEN TALÁLHATÓ FÁJLOK SÉRÜLÉSÉT EREDMÉNYEZHETIK. ÖN ELISMERI, ELFOGADJA ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY SEMMILYEN SZOLGÁLTATÓ (BELEÉRTVE A MŰSORIDŐ- ÉS A TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓKAT IS) SEM FELEL A KOMPATIBILITÁSI VAGY INTEROPERABILITÁSI PROBLÉMÁKBÓL SZÁRMAZÓ VAGY AZOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FELMERÜLT VESZTESÉGEKÉRT.

9.3 A SZOLGÁLTATÓK A JELEN EULA FELTÉTELEIVEL ÖSSZHANGBAN, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG MENTESÜLNEK A GARANCIAVÁLLALÁSI ÉS JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL ABBAN A TEKINTETBEN, HOGY AZ ÖN ÁLTAL AZ ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL TÁROLT VAGY HOZZÁFÉRT TARTALMAK VÉLETLENÜL KÁROSODNAK, SÉRÜLNEK, ELVESZNEK, AZOKAT TÁMADÁS, VÍRUSFERTŐZÉS, KÜLSŐ BEAVATKOZÁS ÉRI, AZOKAT FELTÖRIK, BIZTONSÁGUKAT MEGSÉRTIK VAGY ELTÁVOLÍTJÁK, VALAMINT EGYETLEN SZOLGÁLTATÓ SEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, ÉS MINDEN SZOLGÁLTATÓ KIZÁR BÁRMIFÉLE FELELŐSSÉGET AZ ILYEN KÁR, SÉRÜLÉS, ADATVESZTÉS, VÍRUSTÁMADÁS, BEAVATKOZÁS, FELTÖRÉS, BIZTONSÁGI ESEMÉNY VAGY ELTÁVOLÍTÁS ELŐFORDULÁSA ESETÉN.

9.4 AZ ÖN KÉSZÜLÉKÉRŐL FELTÖLTÖTT, TOVÁBBÍTOTT VAGY AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL EGYÉB MÓDON MEGSZERZETT ANYAGOKHOZ ÖN A SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS A SAJÁT KOCKÁZATÁRA FÉR HOZZÁ, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN FELEL AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁBÓL EREDŐEN A KÉSZÜLÉKÉT ÉRT KÁROSODÁSÉRT VAGY ADATVESZTÉSÉRT. ÖN TUDOMÁSUL VESZI TOVÁBBÁ, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM MINDEN HELYZETBEN VAGY KÖRNYEZETBEN HASZNÁLHATÓ, AHOL JOGSZABÁLY VAGY ELŐÍRÁS TILTJA AZ ALKALMAZÁSON KERESZTÜL BIZTOSÍTOTT TARTALOM, ADAT VAGY INFORMÁCIÓ HIBÁS, KÉSEDELMES VAGY PONTATLAN VOLTÁT, ÉS NEM IS ERRE SZÁNTÁK.

10. A KÁROKÉRT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET.

10.1 A SZOLGÁLTATÓK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE AZ ALKALMAZÁSBÓL, ANNAK HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁRA VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL EREDŐ SEMMILYEN KÁRÉRT – BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÜZLETI VAGY SZEMÉLYES NYERESÉG, ILLETVE AZ ÜZLETI VAGY SZEMÉLYES INFORMÁCIÓ ELVESZTÉSÉT, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSÁT VAGY EGYÉB KOMPENZÁCIÓS, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ JELLEGŰ, KÜLÖNLEGES VAGY ELRETTENTÉSI CÉLT SZOLGÁLÓ KÁROKAT IS –, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA AZ ÖSSZES SZOLGÁLTATÓT FIGYELMEZTETTÉK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE, A KÖVETKEZŐKBŐL KIFOLYÓLAG VAGY AZOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZETT KÁROKAT IS BELEÉRTVE: (I) ENGEDÉLY NÉLKÜLI HOZZÁFÉRÉS AZ ÖN ADATÁTVITELEIHEZ, ADATAIHOZ, FELHASZNÁLÓ ÁLTAL GENERÁLT TARTALMAIHOZ VAGY KÉSZÜLÉKÉHEZ, ILLETVE AZOK MEGVÁLTOZTATÁSA; (II) AZ ADATÁTVITELEK, ADATOK, FELHASZNÁLÓ ÁLTAL GENERÁLT TARTALMAK VAGY A KÉSZÜLÉK TÖRLÉSE, SÉRÜLÉSE, TÁROLÁSÁNAK VAGY KÜLDÉSÉNEK MEGHIÚSULÁSA, AMELY AZ ÖN ALKALMAZÁSFELHASZNÁLÁSÁBÓL ERED; (III) HARMADIK FÉL NYILATKOZATA VAGY MAGATARTÁSA, AMELY AZ ÖN ALKALMAZÁSFELHASZNÁLÁSÁBÓL ERED, IDEÉRTVE A HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉT IS; VAGY (IV) AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN EGYÉB ÜGY.

10.2 ÖN FELELŐSSÉGET VÁLLAL A KÍVÁNT EREDMÉNYEINEK ELÉRÉSÉÉRT, VALAMINT AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSÉÉRT, HASZNÁLATÁÉRT ÉS AZ ALKALMAZÁSBÓL NYERT EREDMÉNYEKÉRT. BIZONYOS ÁLLAMOK VAGY JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT A GONDATLANSÁGBÓL EREDŐ JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK, ILLETVE SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK VAGY HALÁL TEKINTETÉBEN AZ ITT FELSOROLT SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRŐL, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK AZ ÖN ESETÉBEN NEM ÉRVÉNYESEK.

11. Irányadó jog/Exportkorlátozások/Jogi megfelelőség.

A jelen EULA tekintetében Anglia és Wales joga az irányadó.

Ön ezennel tanúsítja, hogy sem az alkalmazást sem annak egy részét vagy az ahhoz kapcsolódó információt, adattárolót vagy alkalmazást sem saját tevékenységben sem az ügynökén keresztül, sem közvetlenül, sem közvetetten nem exportálja, reexportálja, szállítja vagy továbbítja a vonatkozó exportellenőrzési jogszabályok, előírások és rendeletek ellenében, ideértve többek között Egyesült Államok exportellenőrzésről szóló 1979. évi törvényét (Export Administration Act 1979) és bármilyen egyéb vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályt és előírást, amely a jelen szerződés szerint teljesítendő tevékenységekre vonatkozik.

Ön kijelenti és garantálja, hogy (i) nem olyan országban tartózkodik, amely valamely kapcsolódó kormányzati embargó hatálya alá tartozik, vagy amelyet az érintett országok kormányzatai „terrorizmust támogató” országként tartanak számon, vagy (ii) amelyet az Egyesült Államok bármelyik kormányzati listáján tiltott vagy korlátozások alá eső kereskedelmi partnerként szerepel, ide értve az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külön megjelölt személyeket tartalmazó listáját vagy az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumának elutasított magánszemélyeket és jogi személyeket tartalmazó listáját is.

12. Egyéb használati szabályok, korlátozások, kötelezettségek, jogok és tájékoztatások a mobilalkalmazással kapcsolatban.

12.1 Ön tudomásul veszi, hogy (i) ez az EULA csak az Ön és a Canon közötti jogviszonyt szabályozza, és sem a Google, sem az Apple, sem az alkalmazás platform- vagy egyéb szolgáltatója nem szerződő fele, valamint hogy (ii) kizárólag a Canon – nem pedig a Google vagy az Apple – felel az alkalmazásért és annak tartalmáért. Az alkalmazás és a készüléken keresztül elért szolgáltatások Ön általi használatára korlátozás nélkül érvényesek a Google vagy az Apple által meghatározott használati szabályok (attól függően, hogy az Ön készülékére melyik szabályok vonatkoznak) – ide értve az Android eszközökre vonatkozókat is, amelyek a https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html címen vagy a Google Play áruházban találhatók, illetve Apple készülék esetén az Apple App Store® felhasználási feltételeit, amelyek a https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html címen olvashatók – amelyek vonatkozó rendelkezéseit itt ezzel a hivatkozással jelenítjük meg.

12.2 A Google, a Google leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai vagy licencpartnerei, az Apple, az Apple leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai vagy licencpartnerei, illetve az alkalmazás platform- és egyéb szolgáltatói (ideértve a műsoridő- és távközlési szolgáltatókat is) semmilyen esetben sem felelősek az Ön vagy harmadik fél részéről az alkalmazással kapcsolatban (beleértve annak értékesítését és terjesztését is), az Ön alkalmazáshasználatával vagy -birtoklásával kapcsolatban felmerült követelésekért, ideértve többek között (i) a termékfelelősségi követeléseket; (ii) az olyan állításokat, amelyek szerint az alkalmazás nem felel meg valamilyen jog vagy hatósági követelménynek; és (iii) a fogyasztóvédelmi jogszabályok vagy hasonló joganyagok rendelkezései alapján felmerülő követeléseket is.

12.3 A jelen 12.3 pont kivételével a jelen EULA egyetlen rendelkezésének sem célja, és nem is értelmezhető olyan módon, hogy bármilyen jogot, előnyt vagy jogorvoslati lehetőséget biztosítson (a jelen szerződésben részes feleken kívül) bármely magánszemély vagy különálló jogi személy részére, illetve hogy bármilyen kötelezettséget vagy felelősséget keletkeztessen számukra. A fentiekre tekintet nélkül Ön elismeri és elfogadja, hogy az Apple, az Apple leányvállalatai a jelen EULA harmadik fél kedvezményezettjei, és hogy azzal, hogy Ön elfogadja ezeket a feltételeket, az Apple jogosult lesz a jelen EULA kikényszerítésére Önnel szemben, mint harmadik fél kedvezményezett (és úgy tekintendő, hogy elfogadta ezt a jogot).

12.4 A Google, a Google leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai vagy licencpartnerei, az Apple, az Apple leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai vagy licencpartnerei nem felelősek az Ön vagy harmadik fél részéről az alkalmazással kapcsolatban, az Ön alkalmazáshasználatával vagy -birtoklásával kapcsolatban felmerült követelésekért, ideértve többek között (i) a termékfelelősségi követeléseket; (ii) az olyan állításokat, amelyek szerint az alkalmazás nem felel meg valamilyen jog vagy hatósági követelménynek; és (iii) a fogyasztóvédelmi jogszabályok vagy hasonló joganyagok rendelkezései alapján felmerülő követeléseket is.

12.5 Adatforgalmi költségek merülhetnek fel az Ön alkalmazáshasználatával kapcsolatban. A Canon nem felelős az Ön alkalmazáshasználatával kapcsolatos mobilhálózat-használati díjakért és költségekért. Ellenőrizze a szolgáltatójánál az Önre érvényes mobilhálózat-használati díjszabást.

13. Kártalanítás.

13.1 Ön vállalja, hogy kártalanítja, és mentesíti a szolgáltatókat és azok tisztségviselőit, igazgatóit, képviselőit és munkavállalóit minden igénnyel vagy követeléssel szemben – beleértve minden veszteséget, kötelezettséget, igényt, követelést, kárt, költséget vagy kiadást, keresetet, peres eljárást, bírósági eljárást, ítéletet, döntést, végrehajtást és zálogjogot, az ügyvédi munkadíjakat is –, akár harmadik fél, akár más részéről merül az fel az alábbiak miatt vagy azokból eredően: (i) A jelen EULA-ban foglalt kijelentés, garancia, egyezség vagy kötelezettség Ön általi megsértése (vagy Ön és a Canon között a jelen EULA alapján létrejött szerződés bármilyen egyéb megsértése); (ii) az Ön által a készülékén keresztül elküldött vagy rendelkezésre bocsátott információ, felhasználó által generált tartalom vagy egyéb anyag; (iii) az Ön jogszabálysértése vagy egy harmadik fél jogainak megsértése, beleértve azt is, ha Ön egy másik magán- vagy jogi személy bármilyen szellemi tulajdonával kapcsolatos jogot sért meg.

13.2 A fenti 13.1 pontban foglalt kártalanítási kötelezettségek a jelen EULA megszűnését követően is hatályban maradnak.

14. Személyes adatok

A Canon automatikusan összegyűjti és elemzi az Ön eszközének használati adatait az eszköz jobb működése érdekében. Az általunk gyűjtött adatokról és felhasználásukról a Canon fogyasztói adatvédelmi szabályzatának vonatkozó szakaszaiban olvashat bővebben (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=hu-HU).

Használati adatainak összegyűjtését a Google Analytics szolgáltatással végezzük. A http://www.google.com/policies/privacy/partners oldalon, azon belül is a „Hogyan használja a Google az adatokat, amikor Ön partnereink weboldalait vagy alkalmazásait használja?” részben olvashat bővebben a Google Analytics szolgáltatásról.

15. Harmadik fél szoftver felhasználási feltételei; Tájékoztatások.

15.1 Az alkalmazás bizonyos részei olyan harmadik fél szoftvert alkalmazhatnak vagy tartalmazhatnak, amelyekre nyílt forráskódú és/vagy harmadik fél szoftver licencfeltételei vonatkozhatnak („harmadik fél szoftver”). Ön tudomásul veszi, elfogadja és egyetért azzal, hogy az ilyen harmadik fél szoftvernek egy alkalmazás részeként vagy azzal összefüggésben történő felhasználására az ilyen harmadik fél szoftverre érvényes nyílt forráskódú és/vagy harmadik fél szoftver licencfeltételei vonatkoznak/irányadók, beleértve többek között az azokban foglalt vonatkozó tudomásulvételeket, licencfeltételeket és felelősségkizárásokat. Abban az esetben, ha a jelen EULA és az ilyen nyílt forráskódú vagy harmadik fél szoftver licencfeltételei között a harmadik fél szoftver Ön általi felhasználására vonatkozóan ellentmondás van, akkor a nyílt forráskódú vagy harmadik fél szoftver licencfeltételei az irányadók.

15.2 Az alkalmazás bizonyos részei lehetővé teszik, hogy Ön az alkalmazáshoz csatlakozva olyan platformokat válasszon, amelyek nem a Canon tulajdonában vagy kezelésében állnak, ahogyan az az alkalmazásban is megjelenik („harmadik fél platformok”), és amelyek megkövetelhetik, hogy Ön a harmadik fél platformra az ahhoz tartozó saját fiókjával jelentkezzen be. Ön tudomásul veszi, elfogadja és egyetért azzal, hogy a Canon semmilyen formában nem felel az Ön harmadik fél platformon regisztrált saját fiókjáért vagy a harmadik fél platformok Ön általi használatához kapcsolódó tevékenységekért, beleértve többek között az Ön bejelentkezését a harmadik fél platformon regisztrált saját fiókjába.

15.3 Az alkalmazás bizonyos részeit tájékoztatással és az ilyen közösségektől és harmadik felektől származó nyílt forráskódú szoftverhez tartozó licenccel együtt biztosítjuk, amelyek ezeknek a részeknek a használatát szabályozzák, és a jelen EULA szerint biztosított engedélyek nem változtatják meg az ilyen nyílt forráskódú szoftverhez tartozó licencfeltételekben foglalt jogokat és kötelezettségeket, azonban a jelen EULA garancia kizárására és a felelősség korlátozására vonatkozó rendelkezései az alkalmazás minden elemére vonatkoznak.

15.4 Az Android™, a Google Play™ és a kapcsolódó áruvédjegyek, szolgáltatás-védjegyek, nevek és logók a Google Inc. tulajdonát képezik.

15.5 Az Apple®, az App Store® és a kapcsolódó áruvédjegyek, szolgáltatás-védjegyek, nevek és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik.

15.6 A lenti harmadik fél szoftver felhasználási feltételeket ide is belefoglaltuk, és részét képezik ezeknek a licencfeltételeknek:

Ha Ön letölti az alkalmazást, akkor a következő licencszerződéseket is tudomásul veszi és elfogadja:

GPUImage2
Copyright (c) 2015, Brad Larson.

A forráskód és bináris kód formában történő terjesztés és felhasználás – módosításokkal vagy anélkül – engedélyezett az alábbi feltételek betartása mellett:

A forráskód terjesztése a fenti szerzői jogi tájékoztatás, a jelen feltételek és az azokat követő felelősségkizárás megőrzése mellett történhet.

Bináris formában történő terjesztés esetén a szoftverhez mellékelt dokumentációnak és/vagy egyéb anyagnak tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi tájékoztatást, a jelen feltételeket és az azokat követő felelősségkizárást.

Külön írásbeli engedély nélkül sem a GPUImage keretprogram, sem pedig a program alkotóinak neve nem használható fel a szoftver felhasználásával készített termék támogatásához vagy reklámozásához.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS A KÉSZÍTŐK ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” ALAPON – BIZTOSÍTJÁK, ÉS KIZÁRNAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁG ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG BELEÉRTETT GARANCIÁJÁT IS. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSA VAGY A KÉSZÍTŐK SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELNEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, ELRETTENTÉSI CÉLT SZOLGÁLÓ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT; A HASZNÁLAT, AZ ADATOK VAGY A NYERESÉG ELVESZTÉSÉT; VAGY AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSÁT IS), ANNAK OKÁTÓL ÉS A FELELŐSSÉG ELMÉLETI ALAPJÁTÓL FÜGGETLENÜL, AKÁR SZERZŐDÉSES, AKÁR OBJEKTÍV FELELŐSSÉGEN ALAPULÓ, AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGBÓL ELKÖVETETT ÉS EGYÉB KÁROKOZÁSOKAT IS) TÖRTÉNT, AMELY BÁRMILYEN MÓDON ENNEK A SZOFTVERNEK A HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL A TÁJÉKOZTATÁS MEGTÖRTÉNT.

Android-GPUImage
Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Az Apache licenc – verziószám: 2.0 – (a továbbiakban: a „Licenc”) alapján engedélyezve; Ön kizárólag a Licenc feltételeinek betartása mellett használhatja ezt a fájlt.

A Licenc másolatát itt szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ha a vonatkozó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás másképp nem rendelkezik, akkor a Licenc alapján terjesztett szoftvert ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” ALAPON – BIZTOSÍTJÁK, ÉS MINDEN kifejezett vagy beleértett JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELT KIZÁRNAK. A Licenc engedélyekre és korlátozásokra vonatkozó konkrét megfogalmazásait a Licenc tartalmazza.

Glide
Copyright (c) 2014 Google, Inc. Minden jog fenntartva.

A forráskód és bináris kód formában történő terjesztés és felhasználás – módosításokkal vagy anélkül – engedélyezett az alábbi feltételek betartása mellett:

A forráskód terjesztése a fenti szerzői jogi tájékoztatás, a jelen feltételek és az azokat követő felelősségkizárás megőrzése mellett történhet.

Bináris formában történő terjesztés esetén a szoftverhez mellékelt dokumentációnak és/vagy egyéb anyagnak tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi tájékoztatást, a jelen feltételeket és az azokat követő felelősségkizárást.

EZT A SZOFTVERT A GOOGLE, INC. ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” ALAPON – BIZTOSÍTJA, ÉS KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁG ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG BELEÉRTETT GARANCIÁJÁT IS. A GOOGLE, INC. VAGY A KÉSZÍTŐK SEMMILYEN ESETBEN SEM VISELNEK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, ELRETTENTÉSI CÉLT SZOLGÁLÓ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT; A HASZNÁLAT, AZ ADATOK VAGY A NYERESÉG ELVESZTÉSÉT; VAGY AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSÁT IS), ANNAK OKÁTÓL ÉS A FELELŐSSÉG ELMÉLETI ALAPJÁTÓL FÜGGETLENÜL, AKÁR SZERZŐDÉSES, AKÁR OBJEKTÍV FELELŐSSÉGEN ALAPULÓ, AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGBÓL ELKÖVETETT ÉS EGYÉB KÁROKOZÁSOKAT IS) TÖRTÉNT, AMELY BÁRMILYEN MÓDON ENNEK A SZOFTVERNEK A HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL A TÁJÉKOZTATÁS MEGTÖRTÉNT.

A szoftverben és a dokumentációban található nézőpontok és következtetések a készítők nézőpontjai és következtetései, és azokat nem szabad úgy értelmezni, mintha a Google, Inc. hivatalos – kifejezett vagy beleértett – álláspontját képviselnék.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licenc ehhez: third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Az Apache licenc – verziószám: 2.0 – (a továbbiakban: a „Licenc”) alapján engedélyezve; Ön kizárólag a Licenc feltételeinek betartása mellett használhatja ezt a fájlt. A Licenc másolatát itt szerezheti be:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ha a vonatkozó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás másképp nem rendelkezik, akkor a Licenc alapján terjesztett szoftvert ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” ALAPON – BIZTOSÍTJÁK, ÉS MINDEN kifejezett vagy beleértett JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELT KIZÁRNAK. A Licenc engedélyekre és korlátozásokra vonatkozó konkrét megfogalmazásait a Licenc tartalmazza.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licenc ehhez: third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Ezennel térítésmentesen engedélyt adunk a szoftver másolatát és a kapcsolódó dokumentumfájlokat (a továbbiakban: a „Szoftver”) megszerző bármely személynek, hogy a Szoftvert korlátozás nélkül felhasználja, beleértve többek között a használat, a másolás, a módosítás, az összevonás, a közzététel, az allicencbe adás jogát és/vagy a Szoftver másolatainak értékesítési jogát, valamint ezen tevékenységeknek a Szoftvert átvevő személyek részére történő engedélyezésének jogát is, az alábbi feltételekkel:

A fenti szerzői jogi tájékoztatást és ezt az engedélyt a Szoftver vagy annak jelentős hányadának minden másolatához mellékelni kell.

A SZOFTVERT ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” – BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁG, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A JOGTISZTASÁG GARANCIÁJÁT IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS VAGY EZEKBŐL EREDŐ SEMMILYEN KÖVETELÉSÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁSON VAGY EGYÉB ALAPON NYUGSZIK AZ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licenc ezekhez: third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java és third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

A forráskód ezen osztályára nem jegyeztek be szerzői jogot. Bármilyen célra felhasználható, azonban a kapcsolódó LZWEncoder osztályra vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatos információkat a Unisys LZW szabadalom tartalmazza. Kérjük, hogy a javításokat továbbítsa erre az e-mail-címre: kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

Licenc ehhez: third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net kvantifikáló algoritmus by Anthony Dekker, 1994. Az algoritmus ismertetését a „Kohonen neural networks for optimal colour quantization” című cikk tartalmazza, amely a „Network: Computation in Neural Systems” kiadvány 5. számának (1994) 351–367. oldalán jelent meg.

Az ezeket a fájlokat a szerzőtől közvetlen vagy közvetett módon megszerző bármely fél térítésmentes, teljes és korlátlan, visszavonhatatlan, területileg korlátlan, kifizetett, jogdíjmentes, nem kizárólagos jogot és engedélyt kap arra, hogy ezt a szoftvert és a dokumentációs fájlokat (a továbbiakban: a „Szoftver”) – beleértve többek között a használat, a másolás, a módosítás, az összevonás, a közzététel, az allicencbe adás jogát és/vagy a Szoftver másolatainak értékesítési jogát, valamint ezen tevékenységeknek a Szoftvert átvevő személyek részére történő engedélyezésének jogát is, azzal az egyetlen feltétellel, hogy ez a szerzői jogi tájékoztató változatlan formában megmarad.

SDWebImage
Copyright (c) 2009–2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

Az MIT-licenc (MIT)

Ezennel térítésmentesen engedélyt adunk a szoftver másolatát és a kapcsolódó dokumentumfájlokat (a továbbiakban: a „Szoftver”) megszerző bármely személynek, hogy a Szoftvert korlátozás nélkül felhasználja, beleértve többek között a használat, a másolás, a módosítás, az összevonás, a közzététel, az allicencbe adás jogát és/vagy a Szoftver másolatainak értékesítési jogát, valamint ezen tevékenységeknek a Szoftvert átvevő személyek részére történő engedélyezésének jogát is, az alábbi feltételekkel:

A fenti szerzői jogi tájékoztatást és ezt az engedélyt a Szoftver vagy annak jelentős hányadának minden másolatához mellékelni kell.

A SZOFTVERT ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” – BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁG, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A JOGTISZTASÁG GARANCIÁJÁT IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS VAGY EZEKBŐL EREDŐ SEMMILYEN KÖVETELÉSÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁSON VAGY EGYÉB ALAPON NYUGSZIK AZ.

Facebook iOS SDK
Copyright (c) 2014–, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

Ön ezennel nem kizárólagos, területileg korlátlan, jogdíjmentes engedélyt kap ennek a szoftvernek a felhasználására, másolására, forráskód vagy bináris formában történő terjesztésére a Facebook által nyújtott webes szolgáltatásokkal és API-kkal kapcsolatos felhasználás céljára.

A Facebook platformmal integrált bármely más szoftverhez hasonlóan ennek a szoftvernek a használatára is érvényesek a Facebook fejlesztői alapelvei és szabályzatai (Facebook Developer Principles and Policies) [http://developers.facebook.com/policy/]. Ez a szerzői jogi tájékoztatást a szoftver vagy annak jelentős hányadának minden másolatához mellékelni kell.

A SZOFTVERT ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” – BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁG, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A JOGTISZTASÁG GARANCIÁJÁT IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS VAGY EZEKBŐL EREDŐ SEMMILYEN KÖVETELÉSÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁSON VAGY EGYÉB ALAPON NYUGSZIK AZ.

Facebook Android SDK
Copyright (c) 2014–, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

Ön ezennel nem kizárólagos, területileg korlátlan, jogdíjmentes engedélyt kap ennek a szoftvernek a felhasználására, másolására, forráskód vagy bináris formában történő terjesztésére a Facebook által nyújtott webes szolgáltatásokkal és API-kkal kapcsolatos felhasználás céljára.

A Facebook platformmal integrált bármely más szoftverhez hasonlóan ennek a szoftvernek a használatára is érvényesek a Facebook fejlesztői alapelvei és szabályzatai (Facebook Developer Principles and Policies) [http://developers.facebook.com/policy/]. Ez a szerzői jogi tájékoztatást a szoftver vagy annak jelentős hányadának minden másolatához mellékelni kell.

A SZOFTVERT ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” – BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁG, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A JOGTISZTASÁG GARANCIÁJÁT IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS VAGY EZEKBŐL EREDŐ SEMMILYEN KÖVETELÉSÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁSON VAGY EGYÉB ALAPON NYUGSZIK AZ.

Google Drive SDK
Copyright (c) Google (év ismeretlen)

Az Apache licenc – verziószám: 2.0 – (a továbbiakban: a „Licenc”) alapján engedélyezve; Ön kizárólag a Licenc feltételeinek betartása mellett használhatja ezt a fájlt.

A Licenc másolatát itt szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ha a vonatkozó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás másképp nem rendelkezik, akkor a Licenc alapján terjesztett szoftvert ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” ALAPON – BIZTOSÍTJÁK, ÉS MINDEN kifejezett vagy beleértett JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELT KIZÁRNAK. A Licenc engedélyekre és korlátozásokra vonatkozó konkrét megfogalmazásait a Licenc tartalmazza.

Google Photos Library Client
Copyright (c) Google (2018)

Az Apache licenc – verziószám: 2.0 – (a továbbiakban: a „Licenc”) alapján engedélyezve; Ön kizárólag a Licenc feltételeinek betartása mellett használhatja ezt a fájlt.

A Licenc másolatát itt szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ha a vonatkozó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás másképp nem rendelkezik, akkor a Licenc alapján terjesztett szoftvert ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” ALAPON – BIZTOSÍTJÁK, ÉS MINDEN kifejezett vagy beleértett JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELT KIZÁRNAK. A Licenc engedélyekre és korlátozásokra vonatkozó konkrét megfogalmazásait a Licenc tartalmazza.

Dropbox SDK-Java
Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

Az MIT-licenc (MIT)

Ezennel térítésmentesen engedélyt adunk a szoftver másolatát és a kapcsolódó dokumentumfájlokat (a továbbiakban: a „Szoftver”) megszerző bármely személynek, hogy a Szoftvert korlátozás nélkül felhasználja, beleértve többek között a használat, a másolás, a módosítás, az összevonás, a közzététel, az allicencbe adás jogát és/vagy a Szoftver másolatainak értékesítési jogát, valamint ezen tevékenységeknek a Szoftvert átvevő személyek részére történő engedélyezésének jogát is, az alábbi feltételekkel:

A fenti szerzői jogi tájékoztatást és ezt az engedélyt a Szoftver vagy annak jelentős hányadának minden másolatához mellékelni kell.

A SZOFTVERT ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” – BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁG, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A JOGTISZTASÁG GARANCIÁJÁT IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS VAGY EZEKBŐL EREDŐ SEMMILYEN KÖVETELÉSÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁSON VAGY EGYÉB ALAPON NYUGSZIK AZ.

Dropbox SDK-Obj-C
Copyright (c) 2015–2016 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

Az MIT-licenc (MIT)

Ezennel térítésmentesen engedélyt adunk a szoftver másolatát és a kapcsolódó dokumentumfájlokat (a továbbiakban: a „Szoftver”) megszerző bármely személynek, hogy a Szoftvert korlátozás nélkül felhasználja, beleértve többek között a használat, a másolás, a módosítás, az összevonás, a közzététel, az allicencbe adás jogát és/vagy a Szoftver másolatainak értékesítési jogát, valamint ezen tevékenységeknek a Szoftvert átvevő személyek részére történő engedélyezésének jogát is, az alábbi feltételekkel:

A fenti szerzői jogi tájékoztatást és ezt az engedélyt a Szoftver vagy annak jelentős hányadának minden másolatához mellékelni kell.

A SZOFTVERT ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” – BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁG, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A JOGTISZTASÁG GARANCIÁJÁT IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS VAGY EZEKBŐL EREDŐ SEMMILYEN KÖVETELÉSÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁSON VAGY EGYÉB ALAPON NYUGSZIK AZ.

ZipArchive
Copyright (c) 2010–2015, Sam Soffes, http://soff.es

Az MIT-licenc (MIT)

Ezennel térítésmentesen engedélyt adunk a szoftver másolatát és a kapcsolódó dokumentumfájlokat (a továbbiakban: a „Szoftver”) megszerző bármely személynek, hogy a Szoftvert korlátozás nélkül felhasználja, beleértve többek között a használat, a másolás, a módosítás, az összevonás, a közzététel, az allicencbe adás jogát és/vagy a Szoftver másolatainak értékesítési jogát, valamint ezen tevékenységeknek a Szoftvert átvevő személyek részére történő engedélyezésének jogát is, az alábbi feltételekkel:

A fenti szerzői jogi tájékoztatást és ezt az engedélyt a Szoftver vagy annak jelentős hányadának minden másolatához mellékelni kell.

A SZOFTVERT ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” – BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁG, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A JOGTISZTASÁG GARANCIÁJÁT IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS VAGY EZEKBŐL EREDŐ SEMMILYEN KÖVETELÉSÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁSON VAGY EGYÉB ALAPON NYUGSZIK AZ.

Libgdx-1.6.1.zip
Copyright (c) Mario Zechner (2013)

Az Apache licenc – verziószám: 2.0 – (a továbbiakban: a „Licenc”) alapján engedélyezve; Ön kizárólag a Licenc feltételeinek betartása mellett használhatja ezt a fájlt.

A Licenc másolatát itt szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ha a vonatkozó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás másképp nem rendelkezik, akkor a Licenc alapján terjesztett szoftvert ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” ALAPON – BIZTOSÍTJÁK, ÉS MINDEN kifejezett vagy beleértett JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELT KIZÁRNAK. A Licenc engedélyekre és korlátozásokra vonatkozó konkrét megfogalmazásait a Licenc tartalmazza.

Firebase Analytics
Copyright (c) Google (év ismeretlen)

Az Apache licenc – verziószám: 2.0 – (a továbbiakban: a „Licenc”) alapján engedélyezve; Ön kizárólag a Licenc feltételeinek betartása mellett használhatja ezt a fájlt.

A Licenc másolatát itt szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ha a vonatkozó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás másképp nem rendelkezik, akkor a Licenc alapján terjesztett szoftvert ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” ALAPON – BIZTOSÍTJÁK, ÉS MINDEN kifejezett vagy beleértett JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELT KIZÁRNAK. A Licenc engedélyekre és korlátozásokra vonatkozó konkrét megfogalmazásait a Licenc tartalmazza.

Protobuf.framework
Szerzői jog 2014 Google Inc. Minden jog fenntartva.

A forráskód és bináris kód formában történő terjesztés és felhasználás – módosításokkal vagy anélkül – engedélyezett az alábbi feltételek betartása mellett:

* A forráskód terjesztése a fenti szerzői jogi tájékoztatás, a jelen feltételek és az azokat követő felelősségkizárás megőrzése mellett történhet.

* Bináris formában történő terjesztés esetén a szoftverhez mellékelt dokumentációnak és/vagy egyéb anyagnak tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi tájékoztatást, a jelen feltételeket és az azokat követő felelősségkizárást.

* Külön írásbeli engedély nélkül sem a Google Inc, sem pedig a program alkotóinak neve nem használható fel a szoftver felhasználásával készített termék támogatásához vagy reklámozásához.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS A KÉSZÍTŐK ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” ALAPON – BIZTOSÍTJÁK, ÉS KIZÁRNAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁG ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG BELEÉRTETT GARANCIÁJÁT IS. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSA VAGY A KÉSZÍTŐK SEMMILYEN ESETBEN SEM VISELNEK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, ELRETTENTÉSI CÉLT SZOLGÁLÓ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT; A HASZNÁLAT, AZ ADATOK VAGY A NYERESÉG ELVESZTÉSÉT; VAGY AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSÁT IS), ANNAK OKÁTÓL ÉS A FELELŐSSÉG ELMÉLETI ALAPJÁTÓL FÜGGETLENÜL, AKÁR SZERZŐDÉSES, AKÁR OBJEKTÍV FELELŐSSÉGEN ALAPULÓ, AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGBÓL ELKÖVETETT ÉS EGYÉB KÁROKOZÁSOKAT IS) TÖRTÉNT, AMELY BÁRMILYEN MÓDON ENNEK A SZOFTVERNEK A HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL A TÁJÉKOZTATÁS MEGTÖRTÉNT.

android.support.v4
Copyright (c) Google (év ismeretlen)

Az Apache licenc – verziószám: 2.0 – (a továbbiakban: a „Licenc”) alapján engedélyezve; Ön kizárólag a Licenc feltételeinek betartása mellett használhatja ezt a fájlt.

A Licenc másolatát itt szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ha a vonatkozó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás másképp nem rendelkezik, akkor a Licenc alapján terjesztett szoftvert ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” ALAPON – BIZTOSÍTJÁK, ÉS MINDEN kifejezett vagy beleértett JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELT KIZÁRNAK. A Licenc engedélyekre és korlátozásokra vonatkozó konkrét megfogalmazásait a Licenc tartalmazza.

Kotlin-web-site
Szerzői jog tulajdonosa ismeretlen

Az Apache licenc – verziószám: 2.0 – (a továbbiakban: a „Licenc”) alapján engedélyezve; Ön kizárólag a Licenc feltételeinek betartása mellett használhatja ezt a fájlt.

A Licenc másolatát itt szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ha a vonatkozó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás másképp nem rendelkezik, akkor a Licenc alapján terjesztett szoftvert ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” ALAPON – BIZTOSÍTJÁK, ÉS MINDEN kifejezett vagy beleértett JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELT KIZÁRNAK. A Licenc engedélyekre és korlátozásokra vonatkozó konkrét megfogalmazásait a Licenc tartalmazza.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)
Copyright (c) 2018, OpenCV team

Az OpenCV használata a következő licenc alapján történik a programokban: Az Open Source Computer Vision Library használatára vonatkozó licencszerződés (3 pontos BSD-licenc)

A forráskód és bináris kód formában történő terjesztés és felhasználás – módosításokkal vagy anélkül – engedélyezett az alábbi feltételek betartása mellett:

* A forráskód terjesztése a fenti szerzői jogi tájékoztatás, a jelen feltételek és az azokat követő felelősségkizárás megőrzése mellett történhet.

* Bináris formában történő terjesztés esetén a szoftverhez mellékelt dokumentációnak és/vagy egyéb anyagnak tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi tájékoztatást, a jelen feltételeket és az azokat követő felelősségkizárást.

* Külön előzetes írásbeli engedély sem a licenctulajdonosok,sem pedig a program alkotóinak neve nem használható fel a szoftver felhasználásával készített termék támogatásához vagy reklámozásához.

Ezt a szoftvert a szerzői jog tulajdonosai és a készítők annak pillanatnyi állapotában – „as is” alapon – biztosítják, és kizárnak minden kifejezett vagy beleértett garanciát, beleértve többek között a forgalmazhatóság és az adott célra való alkalmasság beleértett garanciáját is. A szerzői jog tulajdonosai vagy a készítők semmilyen esetben sem viselnek felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, járulékos, különleges, elrettentési célt szolgáló vagy következményes károkért (beleértve többek között a helyettesítő áruk vagy szolgáltatások beszerzését; a használat, az adatok vagy a nyereség elvesztését; vagy az üzleti tevékenység megszakadását is), annak okától és a felelősség elméleti alapjától függetlenül, akár szerződéses, akár objektív felelősségen alapuló, akár jogellenes károkozás (beleértve a gondatlanságból elkövetett és egyéb károkozásokat is) történt, amely bármilyen módon ennek a szoftvernek a használatából ered, még akkor is, ha az ilyen károk lehetőségéről a tájékoztatás megtörtént.

OKHttp
Copyright 2016 Square, Inc.

Az Apache licenc – verziószám: 2.0 – (a továbbiakban: a „Licenc”) alapján engedélyezve; Ön kizárólag a Licenc feltételeinek betartása mellett használhatja ezt a fájlt.

A Licenc másolatát itt szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ha a vonatkozó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás másképp nem rendelkezik, akkor a Licenc alapján terjesztett szoftvert ANNAK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN – „AS IS” ALAPON – BIZTOSÍTJÁK, ÉS MINDEN kifejezett vagy beleértett JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELT KIZÁRNAK. A Licenc engedélyekre és korlátozásokra vonatkozó konkrét megfogalmazásait a Licenc tartalmazza.

16. Vegyes rendelkezések. A jelen EULA – az itt hivatkozott dokumentumokat is beleértve – az Ön és a Canon között az alkalmazással kapcsolatban létrejött teljes szerződést jelenti; (i) a tárgyával kapcsolatos minden korábbi vagy egyidejű szóbeli vagy írásbeli kommunikáció, javaslat és nyilatkozat helyébe lép; és (ii) ez az irányadó a felek között a jelen EULA érvényességi ideje alatt létrejött tudomásulvételben vagy hasonló kommunikációban szereplő ellentétes vagy további feltételekkel szemben. Ha a jelen EULA valamelyik rendelkezését érvénytelennek nyilvánítják, akkor az összes többi rendelkezés érvényben marad, kivéve, ha az ilyen érvényben tartás meghiúsítaná az EULA célját, és a jelen EULA-nak a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben érvényt kell szerezni. A jelen EULA módosításai csak akkor érvényesek, ha azokat írásba foglalják, és a felek által felhatalmazott képviselők aláírásukkal látják el. A jelen EULA az aláíró felek örököseire, jogutódaira és törvényes megbízottjaira nézve jogilag kötelező és alkalmazandó. Ha bármelyik fél elmulasztja érvényesíteni a jelen EULA másik fél általi megsértéséből eredő valamely jogát, az nem minősül az adott rendelkezés vagy bármely más jog későbbi megsértéséből eredő jogról való lemondásnak.

© 2019 Canon Europa N.V., Hollandia. Minden jog fenntartva.