Munkahely – Munkahelyi politikáink és legjobb gyakorlataink

Törekszünk a tisztességes és etikus működésre, és elismerjük, hogy alkalmazottaink kulcsszerepet játszanak vállalatunk sikerében és fenntartható gazdasági növekedésében. Arra törekszünk, hogy mi legyünk saját szektorunkban a preferált munkáltató, aki biztonságos munkahelyet és tisztességes munkahelyi gyakorlatokat biztosít. Cserébe elvárjuk, hogy alkalmazottaink és alvállalkozóink kövessék politikáinkat és eljárásainkat annak érdekében, hogy megfeleljünk a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak, és felelősen tudjunk működni.

Az alkalmazottak
Több mint 17 000 embert foglalkoztatunk Európában, a Közel-Keleten és Afrikában. Ahol lehetséges, a helyi törvényektől és körülményektől függően, páneurópai politikákat és eljárásokat alkalmazunk. Ezek segítik a munkáltatói feltételek és elvárások egységességét.

Párbeszéd a munkatársakkal

Teljesítményértékelés, fejlesztés és elismerés

A 3 „ön” (San-Ji)

Sokféleség és kulturális tudatosság

Munkahelyi gyakorlatok

Vállalati politika

Párbeszéd a munkatársakkal

Picture_banner_footprintFüggetlen külső szervezet segítségével 16 különböző nyelven rendszeresen felmérjük az alkalmazottak elkötelezettségét. A felmérésben megkérdezzük, hogy a vezetők mennyire motiválják és tájékoztatják megfelelően embereiket, hogy alkalmazottaink a Canont jó munkahelynek és társadalmilag felelős cégnek tartják-e. Munkatársaink több mint 70%-a rendszeresen válaszol, és a különböző területek és részlegek a felmérést követően cselekvési tervet dolgoznak ki a felmérésben azonosított fő hiányosságok kezelésére.

Egy három éves programot indítottunk, melynek célja, hogy közvetlenebbül bevonjuk az alkalmazottakat az üzletfejlesztésbe. További információk a fenntarthatósági jelentéssel kapcsolatban.

Az Oce integrációs folyamata közben az folyamatban résztvevő első országokban felméréseket végeztünk, hogy megtudjuk, hogy mennyire volt sikeres a projekt, illetve min lehetett volna javítani. Ezt követően az alkalmazottak válaszait belefoglaltuk a képzési anyagokba és a műveletekbe, és a további országokban alkalmaztunk.

A munkavállalók képviselőit is meghívjuk a Canon Európai Konzultációs Bizottságába. A bizottságban a Canon alkalmazottak és vezetők képviselői foglalnak helyet, hogy európai szinten tájékoztassák egymást és ismertessék nézeteiket a Canon Europe jelenlegi helyzetéről és jövőbeli fejlődéséről.

Amennyiben a működésük szerinti ország mindenkori törvényei ezt lehetővé teszik, alkalmazottaink szakszervezetekhez is csatlakozhatnak és adott esetben kollektív tárgyalási folyamatban is részt vehetnek. Minimális elvárás magunk felé, hogy folyamatos párbeszédet és kommunikációt tartsunk fenn munkatársainkkal.

  Tetejére

Teljesítményértékelés, fejlesztés és elismerés

Új alkalmazottaink a munkakörüknek megfelelő bevezető képzésen vesznek részt. A vezetőket támogatjuk annak érdekében, hogy a bevezető képzés keretében minden új alkalmazott megkapja mind a vállalat által megkövetelt, mind az adott munkakörhöz szükséges információkat.

Vállalatpolitikánk szerint minden alkalmazott évente legalább egy formális teljesítményértékelő megbeszélésen részt vesz közvetlen felettesével. Ezen a célok és a készségek tükrében, valamint egy standard mérési rendszer segítségével megvizsgálják a teljesítményt.

Ezt követően meghatározzák a személyes fejlesztési tervet és a szükséges képzést. A képzés különböző módokon valósulhat meg, többek között a Canon Academy online tanulási és mentorálási programjain keresztül. Az alkalmazottaknak a vállalat sikereihez való hozzájárulását több eszközzel elismerjük, többek között a hűséges munkavállalói díjjal és a 3 Selfs kitüntetéssel.

Amennyiben felmerül az igény, az alkalmazottak korábban kidolgozott panaszkezelési folyamatainkat is igénybe vehetik a helyi jogszabályoknak megfelelően. Teljesítmény- vagy magatartásbeli problémák kezelésére világosan lefektetett fegyelmi eljárásokkal is rendelkezünk, a helyi jogszabályok keretein belül.

  Tetejére

A 3 „ön” (San-Ji)

A San-Ji szellemisége, avagy a 3 Selfs összegzi a Canon etikai kódexe alapján a munkatársaktól elvárt személyes magatartási normákat. Vállalatunk minden negyedévben és évente, országos és regionális szinten egyaránt odaítéli a 3 „ön” díjat az alábbi három magatartásforma ösztönzésére és elismerésére:

• Önmagunk ösztönzése: kezdeményező hozzáállás és megoldások keresése

• Önálló ügyvitel: személyes tevékenységeink hatékony megtervezése és megszervezése

• Önismeret: tetteink és szavaink másokra kifejtett hatásának tudatosítása

  Tetejére

Sokféleség és kulturális tudatosság

A sokféleség, a közjóért történő együttműködés elvével összhangban, alapvető jelentőségű a Canon üzleti tevékenysége szempontjából. Mivel vállalatunk nagyon sok különböző országban és területen működik, alkalmazottaink a sokféleség kezelésével kapcsolatos képzést is kapnak. A képzés segít az emberek, kultúrák és üzleti tevékenységeink sokféleségét megérteni és értékelni.

Európai központunkban, multikulturális struktúránknak megfelelően, több mint 50 különböző nemzetiség képviselteti magát. A vállalat igazgató tanácsában is 8 különböző nemzetiség képviselője tevékenykedik.

További információk a sokféleséggel kapcsolatos irányelveinkről.

  Tetejére

Munkahelyi gyakorlatok

Hátrányos megkülönböztetés tilalma: Sem etnikai származás, nem, vallás, társadalmi háttér, fogyatékosság, politikai hovatartozás vagy nemi orientáció alapján nem alkalmazunk semmilyen hátrányos megkülönböztetést. A zaklatást semmilyen formáját nem engedjük.

Egészség és biztonság: A veszélyes területeken vagy vegyi anyagokkal dolgozó alkalmazottaink számára biztonságos munkahelyi környezetet és megfelelő képzést biztosítunk. Alkalmazottainkat arra ösztönözzük, hogy megfelelő egyensúlyt tartsanak a munka és magánélet között.

Közérdekű bejelentő: Vállalatunk működtet egy közérdekű bejelentési rendszert, amely minden alkalmazottunk számára lehetővé teszi, hogy név nélkül felvesse, ha valamilyen szabálysértéssel, visszaéléssel kapcsolatos gyanúja támad.

Etikai kódex: Minden alkalmazottunk köteles betartani a Canon csoport etikai kódexét. A kódex számos területen meghatározza az elvárt viselkedési formákat a bizalmas információk védelmétől az olyan helytelen viselkedési formák tiltásáig, mint a zaklatás.

Alkalmazási feltételek: Az alkalmazás feltételei, így a szülői jogok, a túlórával és a törzs munkaidővel kapcsolatos szabályok, a helyi jogszabályok és gyakorlatok szerint változhatnak.
 
Emberi jogok és gyermekmunka: A Canon minden alkalmazottja emberi jogait tiszteletben tartja. Az emberi jogokkal, a gyermekmunkával, az etikus, tisztességes és társadalmilag felelős üzleti gyakorlatokkal kapcsolatos irányelveinkről a Canon Inc. beszerzési politikájában és beszállítói útmutatójában talál további részleteket. A Canon Europe egy, az Általános vásárlási feltételek részét képező Beszállítói Etikai Kódexszel rendelkezik, beszállítóinktól pedig elvárjuk, hogy minden esetben megfeleljenek az ebben lefektetett etikai normáknak.Picture_UNGC logo

A Canon Europe 2014. Januárjában aláírta az ENSZ Globális Szerződését, melyben vállalja a megállapodásban szereplő 10 általánosan elfogadott alapelv betartását az emberi jogok, munkaügy, környezetvédelem és korrupció-ellenes területeken. 

Környezettudatosság: Minden alkalmazottunk és alvállalkozónk kap környezettudatossági oktatást a betanulási időszakban, illetve kötelező online képzés formájában, amely segíti őket abban, hogy megértsék, milyen fontos számunkra környezeti hatásaink csökkentése, és hogyan kapcsolódik ez a téma saját szerepkörükhöz. További részleteket a környezetvédelmi tevékenységeknél talál.

További részleteket a vállalatirányítási tevékenységeknél talál.

  Tetejére

Vállalati politika

Vállalati politikánk tiszteletben tartásával alkalmazottaink lehetővé teszik, hogy a Canon tisztességesen és etikusan folytassa üzleti tevékenységét.

Ajándékok/vendéglátás: Minden alkalmazottunk köteles betartani az ajándékok és vendéglátás felajánlásával és elfogadásával kapcsolatos politikánkat.

Megvesztegetés/korrupció: Minden alkalmazottunk köteles betartani a megvesztegetés- és korrupcióellenes politikánkat.

Közösségi média: A Canon jó hírnevének és márkanevének védelme érdekében kidolgozott közösségi média politikánk útmutatást ad alkalmazottainknak a közösségi média felelős használatára vonatkozóan.

IT-eszközök használata: Annak érdekében, hogy hálózatunk védve legyen a kártékony programoktól, ICT-politikánk világosan meghatározza a vállalati informatikai erőforrások elfogadható és tiltott használatának szabályait.

Tisztességes verseny: Minden alkalmazottunk elvégzi a kötelező képzést, és helyi jogi tanácsadóink hálózata is rendelkezésre áll, ha valamelyik alkalmazottunknak tanácsra van szüksége ebben a témában.

Tudjon meg többet a Canon gazdasági és vállalatirányítási politikáiról.

Canon Európa, Közel-Kelet és Afrika – Fenntarthatósági jelentés, 2013

  Tetejére

spacer
					image
Társadalom
Regionális
Helyi
Fenntarthatóság
Környezetvédelem
Társadalom
Business
Díjak
Fenntarthatósági jelentések