A hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv – hulladék elemek

Akkumulátorgyártóként, illetve importőrként a Canon minden olyan európai uniós (EU) tagállamban, ahol jelen van, részt vesz a hulladék elemek és akkumulátorok újrahasznosítására szolgáló rendszerekben. Teljesítjük az akkumulátorok begyűjtésének és kezelésének jelentésével és finanszírozásával kapcsolatos kötelezettségeinket is.

Hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv
A hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló EU irányelvet (2013/56/EK) (Irányelv”) 2008-ban hirdették ki, és minden EU tagállamban törvénybe foglalták. Célja a hulladék elemek és akkumulátorok újrahasznosításának nagyobb mértékű elterjesztése környezeti hatásuk csökkentése érdekében.

Ügyfeleink a Canon termékekből származó lemerült elemeiket visszavihetik a városi elemgyűjtőbe vagy a regisztrált gyűjtőhelyre.

Tájékoztató ügyfeleknek - EU és EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein)
Az alábbi szimbólum azt jelzi, hogy a termékben használt elemeket és akkumulátorokat a háztartási hulladéktól külön kell gyűjteni az Irányelvnek és a helyi követelményeknek megfelelően.

Elem szimbólum

Amennyiben a vegyianyag szimbólum is szerepel a fenti szimbólum felett, akkor az adott elemben vagy akkumulátorban az Irányelvben meghatározott vonatkozó küszöbértéket meghaladó mennyiségben található valamilyen nehéz fém (higany, kadmium vagy ólom).

Az elemeket és akkumulátorokat tilos nem szelektív városi hulladékok közé dobni. Aki elemet vagy akkumulátort használ, köteles használni a rendelkezésre álló begyűjtési rendszert, amely lehetővé teszi az elemek és akkumulátorok visszaszolgáltatását, újrahasznosítását és kezelését.

Amennyiben az adott Canon termékből nem távolítható el az akkumulátor, akkor a termékkel kapcsolatos tennivalókat már az EU WEEE-irányelve (Hulladék elektromos és elektronikai berendezésekről szóló irányelv) lefedte, és a terméket a WEEE-irányelvnek megfelelő jóváhagyott gyűjtőhelyen kell leadni. A gyűjtőhelyen megteszik a megfelelő lépéseket a termék újrahasznosítására és kezelésére, beleértve az akkumulátort is.

Fontos, hogy az ügyfelek együttműködjenek az elemek és akkumulátorok begyűjtése és újrahasznosítása terén, mert csak így minimalizálhatók az elemekben és akkumulátorokban használt anyagok potenciális hatásai a környezetre és az emberi egészségre.

Az EU-ban külön begyűjtési és újrahasznosítási rendszerek működnek az elemek és az akkumulátorok számára. Amennyiben további információra van szüksége az Ön lakóhelyén működő elem- és akkumulátorlerakó és újrahasznosító rendszerekről, kérjük lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a köztisztasági hivatallal vagy a hulladéklerakó létesítménnyel.

spacer
					image
Business
WEEE-irányelv
REACH-rendelet
ISO 9001
Fenntarthatóság
Környezetvédelem
Társadalom
Business
Díjak
Fenntarthatósági jelentések