Canon nyilatkozat az 1907/2006/EK számú, ú.n. REACH-rendelettel kapcsolatban

2017. július

A 2007. június 1-jén hatályba lépő REACH-rendelet (1907/2006/EK) az önmagukban, készítményekben és árucikkekben¹ lévő vegyi anyagok kezelését hivatott javítani Európa-szerte.

A Canon csoport elkötelezett környezetvédelmi tudatosságával összhangban proaktív hozzáállást tanúsítunk a REACH-előírások folyamatos betartása érdekében.

Közlemény a különös aggodalomra okot adó anyagokról (SVHC anyagok)
A különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistáját először 2008. október 28-án tették közzé a REACH 59. cikke alatt, és hozzávetőlegesen félévente frissítik. A jelöltlista aktuális verziója az Európai Vegyianyag-ügynökség weboldalán található.

A Canon ellátási lánca része a szigorú zöld beszerzési programnak, továbbá beszállítóinktól megköveteljük, hogy átfogó információt nyújtsanak számunkra az általuk szállított tételekben található vegyi - többek között a különös aggodalomra okot adó - anyagokkal kapcsolatban. Rendszeresen frissített beszállítói felmérésünk tükrözi a globális jogszabályok azon módosításait, amelyek hatással lehetnek termékeinkre (elektromos és elektronikus termékek), beleértve a jelöltlista módosításait is.

Árucikkek gyártójaként és szállítójaként a REACH 33. cikke értelmében kötelesek vagyunk információt közölni minden olyan SVHC anyagról, amely a 0,1 tömegszázalékos küszöbértéket meghaladó mértékben van jelen a termékekben. Abban az esetben, ha további lépéseket igénylő, új információk válnak elérhetővé, a lehető leggyorsabban értesítjük vásárlóinkat ezen a weboldalon.

Canon terméknyilatkozat
Bizonyos Canon termékek a küszöbértéket meghaladó mértékben tartalmazhatják az alább felsorolt anyagokat:


Anyag neve CAS/EC -szám Termék Alkalmazás
Di (2-etil(hexil)ftalát) (DEHP) 117-81-7 PVC-kábelek Lágyítószer
Bórsav 10043-35-3/11113-50-1 Fotópapír Keresztkötő
Diszódium tetraborát, vízmentes 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Tintafelesleg-gyűjtő alkatrészeiFotópapír ÉgésgátlóKeresztkötő


Biztonsági adatlapok (SDS)
Biztonsági adatlapokat (SDS) biztosítunk a tinták, tonerkazetták és szervizvegyszerek végfelhasználói számára, amelyekben információt találhatnak a biztonságos felhasználással és leselejtezéssel kapcsolatban az ellátási lánc mentén.

A biztonsági adatlapok az alábbi hivatkozásokra kattintva érhetők el:

Bővebben a Canon termékekről: https://msds.canon-europe.com/
Bővebben az Océ termékekről: http://global.oce.com/support

További információk
Amennyiben kérdése van, írjon a következő e-mail címre: CEU-Reach@canon-europe.com.

A REACH-rendelettel kapcsolatos további információkért látogasson el az Európai Vegyianyag-ügynökség honlapjára.

Jogi nyilatkozat
A jelen közleményben foglalt információkat a Canon az elkészítés idején rendelkezésre álló legjobb tudása szerint nyújtja. Jelen közleményt kizárólag információnyújtás céljából tesszük közzé. A Canon ezen információkat mindennemű garanciavállalás nélkül nyújtja, így arra nem vonatkozik semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia, beleértve, de nem kizárólagosan egy adott célra vonatkozó garanciákat. A Canon nem garantálja, hogy a tartalom hibáktól mentes lesz.


¹ Árucikk a 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint

spacer
					image
Business
WEEE-irányelv
A hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv
ISO 9001
Fenntarthatóság
Környezetvédelem
Társadalom
Business
Díjak
Fenntarthatósági jelentések