Business – Felelős vállalkozás

Törekszünk arra, hogy felelős vállalkozásként működjünk, és tevékenységeink tágabb értelemben vett gazdasági értéket teremtsenek, amelynek előnyeit a nagyon eltérő jellemzőkkel bíró érdekelt felek és más csoportok is élvezzék. Ezt úgy érjük el, hogy olyan termékeket, szolgáltatásokat és megoldásokat kínálunk, amelyek, például, segítenek a vállalatoknak versenyképességük megtartásában, javítják az egyének egészségét a közösségen belül, javítják az ügyfelek életminőségét, és gazdagítják a társadalmat.

Our services and products include managed print services and business solutions, including business process outsourcing and image storage solutions; cameras to multifunction devices; broadcast cameras to digital radiography; semiconductors to scanners; production printers and large format printers to consultancy services; projectors to calculators. További információk otthoni termékeinkről, egészségügyi kínálatunkról, üzleti termékeinkről, szolgáltatásainkról és megoldásainkról.

A Kyosei filozófia alapján komolyan vesszük kötelességünket, hogy hozzájáruljunk a gazdaság egészséges működéséhez úgy, hogy az mindenki számára plusz értéket hordozzon. Üzleti sikerünk segíti a helyi és regionális gazdaságot, és értéket teremt az ügyfelek és más érdekelt felek, így például a beszállítók, a munkatársak és a kormányok számára is.

Tudja meg, hogyan tartjuk a kapcsolatot az érdekelt felekkel. Kapcsolattartás az érdekelt felekkel

ENSZ Globális Szerződését

Picture_banner_BusinessVállalati politikánk és eljárásaink segítenek nekünk megfelelni a hatályos törvényeknek és szabályozásoknak, és így teljesíteni az érdekelt felek elvárásait is. However, responsible business for us is more than legislative compliance; it also applies to how we expect our employees to act in the workplace; how they are treated; and the actions we take to do business fairly and safely, protecting our customers and the environment, operating ethically, paying taxes, and demonstrating best practice.

Picture_UNGC logoTo underline our commitment to responsible business and to formalise the approach we already take to embed sustainability into our strategy, culture and business, Canon Europe has signed up to the United Nations Global Compact, committing to its 10 universally accepted principles in the areas of human rights, labour, the environment and anti-corruption.

További információk arról, hogy hogyan támogatjuk a társadalmat és a társadalmi felelősségvállalást.
További információk arról, hogy hogyan csökkentjük környezeti hatásunkat.

Canon Európa, Közel-Kelet és Afrika – Fenntarthatósági jelentés, 2013

Törvényi megfelelés és intézkedések

As a subsidiary of Canon Inc., our parent company, we adhere to the internal governance process, including taking part in the Expanded Corporate Ethics and Compliance Committee meeting, which makes decisions on measures to support compliance. Mi a törvényi megfelelést a vállalatirányítási rendszer keretén belül kezeljük, az etikus kereskedelemmel, a törvényekkel és szabályozásokkal, a gazdasági hatásokkal, a munkáltatói és munkavállalói kötelességekkel és a termékbiztonsággal együtt.

Belső megfelelés-értékelő csoportunk gondoskodik arról, hogy értsük és figyelembe vegyük az üzletmenetünkre kiható új törvények és szabályozások hatásait még hatályba lépésük előtt, hogy megfelelően fel tudjunk készülni rájuk. A szabályozó hatóságoknak való megfelelés megnyugtatja ügyfeleinket, mert segít bennünket, hogy megfelelő és biztonságos termékeket adjunk el tisztességes és felelős módon.

Az összes országban, ahol jelen vagyunk, megfelelünk a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak. Részt veszünk iparági egyesületekben és csoportokban a környezetvédelmi szabályozás és a termékbiztonság szempontjainak tanulmányozására, azzal a céllal, hogy megelőzzük a jogszabályi fejleményeket és aktívan keressük az új törvények kidolgozásában való részvétel lehetőségeit. Többek között tagjai vagyunk a következőknek: DIGITALEUROPE, EuroVAprint, Japán Európai Üzleti Tanács (JBCE), COCIR és CSR Europe.

Hulladék elektromos és elektronikai berendezésekről szóló (WEEE) irányelv

REACH-rendelet

Veszélyes anyagok használatának korlátozása (RoHS)

A hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv

Csomagolási irányelv

Környezetvédelmi nyilatkozatok

(Anyag) Biztonsági adatlapok

Sarbanes-Oxley törvény

ISO 9001

ISO 27001

Etikai kódex

ISO 14001

Zöld beszerzés

Szabadalmak

Hamisítás ellen

A Kongói Demokratikus Köztársaságból származó ásványok

Befektetői kapcsolatok

Az alkalmazottak

Ellátáslánc-kezelő rendszer

Megvesztegetés- és korrupcióellenes politika

Ajándékok és vendéglátás

Tisztességes verseny

Kapcsolattartás az érdekelt felekkel

Hulladék elektromos és elektronikai berendezésekről szóló (WEEE) irányelv

A Canon megfelel a hulladék elektromos és elektronikai berendezésekről szóló európai uniós irányelvnek (2012/19/EU), melynek célja a hulladék elektronikai cikkek környezeti hatásának csökkentése. A WEEE-irányelv minden EU tagállamban be lett építve a nemzeti jogszabályokba. További információk a Canon és a WEEE-irányelv kapcsolatáról.

  Tetejére

REACH-rendelet

Az 1907/2006/EK számú, ú.n. REACH-rendelet elrendeli a vegyi anyagok tulajdonságainak számbavételét annak érdekében, hogy azonosíthatók legyenek az egészségügyi és környezeti kockázatok. A Canon szoros együttműködésben dolgozik a beszállítóival annak érdekében, hogy folyamatosan meg tudjon felelni a REACH-rendelet előírásainak. További információk a Canon és a REACH-rendelet kapcsolatáról. Tudjon meg többet a Canon zöld beszerzési programjáról.

  Tetejére

Veszélyes anyagok használatának korlátozása (RoHS)

A Canon teljesíti a RoHS irányelv (2011/65/EU) követelményeit, és bizonyos esetekben túl is szárnyalja azokat. A RoHS irányelv minimálisra kívánja csökkenteni a lejárt élettartamú, hulladék elektromos és elektronikai berendezések környezeti hatását azáltal, hogy csökkenti hat alapanyag jogilag megengedett mennyiségét. Az Európai Unión belül értékesített termékek jelenleg csak a megadott mennyiségben tartalmazhatnak ólmot, kadmiumot, higanyt, hat vegyértékű krómot, polibrómozott bifenileket (PBB) és polibrómozott difenil-étereket (PBDE). We are preparing for the additional substances that will be added to the RoHS Regulation for implementation around 2017. További információ a hulladék elektromos és elektronikai berendezésekről.

  Tetejére

A hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv

Akkumulátorgyártóként, illetve importőrként, minden olyan európai uniós (EU) tagállamban, ahol jelen vagyunk, tagjai vagyunk hulladék elemek és akkumulátorok újrahasznosítására szolgáló rendszereknek. Teljesítjük az akkumulátorok begyűjtésének és kezelésének jelentésével és finanszírozásával kapcsolatos kötelezettségeinket. Az EU hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvének (2013/56/EK) célja az elemek és akkumulátorok által okozott környezeti hatások csökkentése és a hulladék elemek és akkumulátorok újrahasznosításának bővítése.

Számológépeink között vannak kizárólag napelemmel működő modellek, amelyekhez egyáltalán nem szükséges elem, illetve vannak kettős áramellátású (napelemes és elemes) típusok is, amelyekkel energiát takaríthatunk meg. További információk energiatakarékos számológép sorozatunkról és arról, hogyan tudja elemeit újrahasznosítani.

  Tetejére

Csomagolási irányelv

A Canon részt vesz különböző csomagoló anyagok újrahasznosítását célzó programokban, és segít a hulladék csomagoló anyagok begyűjtésének és újrahasznosításának finanszírozásában. Tevékenységünket az Európai Unió csomagolásról és csomagolási hulladékokról szóló (94/62/EK) irányelvének megfelelően végezzük, továbbá betartjuk azon országok helyi szabályozásait is, ahol értékesítési szervezetekkel rendelkezünk. Ezen kívül folyamatosan csökkentjük a termékekhez szükséges csomagolás mennyiségét is.

  Tetejére

Környezetvédelmi nyilatkozatok

A Canon környezetvédelmi nyilatkozatai tájékoztatást adnak termékeink környezetvédelmi jellemzőiről, köztük az anyaghasználatról és az energiahatékonyságról. A környezetvédelmi nyilatkozatokkal kapcsolatos további információkért kérjük, lépjen kapcsolatba országos Canon irodájával.

  Tetejére

(Anyag) Biztonsági adatlapok

(Anyag) A biztonsági adatlapok (MSDS) tájékoztatást adnak a vegyi anyagokkal vagy más potenciálisan veszélyes anyagokkal való érintkezés lehetséges egészségügyi hatásairól. A Canon termékekben használt tintákkal és tonerekkel, valamint a szervizmunkatársak által a szervizeléshez használt anyagokkal kapcsolatos információkért látogasson el MSDS weboldalunkra. You can also find Océ MSDS at that site. Amennyiben kérdése van az MSDS dokumentációval kapcsolatban, lépjen kapcsolatba saját országának Canon irodájával.

  Tetejére

Sarbanes-Oxley törvény

A Canon részvényekkel a New York-i tőzsdén kereskednek, ezért a Canon megfelel a Sarbanes-Oxley törvénynek.

  Tetejére

ISO 9001

Számos Canon Europe telephely rendelkezik az ISO 9001 tanúsítványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel. Ez a tanúsítvány a szervezeten belüli minőségi eljárásokra fókuszál, hogy megfeleljen a vásárlói igényeknek és egyéb szabályozási követelményeknek. A termékek minőségére nem vonatkozik. Keresse meg az ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező telephelyek listáját. Keresse meg az ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező Océ telephelyek listáját.

  Tetejére

ISO 27001

A Canon Europe adatbiztonsági rendszere elnyerte az ISO 27001 tanúsítványt, amely azt jelzi a vásárlók felé, hogy ragaszkodunk a világszínvonalú minőséghez. Az ISO 27001 az adatbiztonság számos területét lefedi, a kockázat- és auditkezeléstől a termékbiztonságig.

  Tetejére

Etikai kódex

Minden alkalmazottunk köteles betartani a Canon csoport etikai kódexét. Ez biztosít számunkra keretet a jogi és etikai üzleti kötelességek betartására. Benne foglaltatnak alapelveink a felelős viselkedésről, amely érinti többek között a bizalmas adatok védelmét és tiltja a helytelen eljárást. Ennek erősítésére szolgálnak a további kiegészítő munkahelyi irányelvek az EMEA-régióban.

  Tetejére

ISO 14001

2007 óta a Canon rendelkezik a szigorú ISO 14001 környezetirányítási szabvány szerinti globális tanúsítvánnyal, és minden telephelyén törekszik a folyamatos fejlesztésre. Az EMEA területének 25 országában körülbelül 200 telephely rendelkezik a tanúsítvánnyal. A jövőben, az Océ integrációs folyamat keretében, a releváns telephelyek bekerülnek a Canon globális tanúsítványába.

  Tetejére

Zöld beszerzés

Az EMEA területén 2008-ban indítottuk el zöld beszerzési programunkat a biztonságos anyag- és alkatrészbeszerzésért. Beszállítóinkat arra kérjük, hogy ellenőrizzék, megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályoknak, illetve hogy a nekik beszállítókat is kísérjék figyelemmel. A jogszabályok a veszélyes vegyi anyagoktól a fatermékekig mindent felölelnek.

Beszállítóinkat kockázatelemzés alapján ellenőrizzük. Beszállítói kérdőívünket a vonatkozó jogszabályi változások alapján frissítjük. Az új beszállítóknak ki kell tölteniük a teljes kérdőívet, és ezt követően alkalmassá válhatnak az auditon való részvételre; meglévő beszállítóinktól megerősítést kérünk, hogy az esetleges jogszabályi változások fényében is megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.

Olyan beszállítókkal dolgozunk együtt, akik készek a fejlődésre. Így biztosak lehetünk abban, hogy a beszerzett alkatrészek és termékek megfelelnek az Európai Unió törvényeinek, valamint a Canon zöld beszerzési programjának, és ebből kifolyólag a vásárlóink is védve vannak a veszélyes vegyszerektől. Tudjon meg többet a Canon globális zöld beszerzés programjáról.

  Tetejére

Szabadalmak

Az EMEA területén évente egyre több szabadalmat jegyeztetünk be, így biztosítva új termékeinket és fejlesztéseinket. Ezek között találhatók hardverek és szoftverek, fogyasztási cikkek, optikai termékek, gyógyászati eszközök, nyomtatási és lapolvasási szoftverek. Where appropriate, we enforce our patents in EMEA against third parties who infringe our rights.

With our business expanding through acquisition and in new markets, there is an increasing need to protect inventions and developments originating in EMEA and we are taking steps to meet these challenges.

  Tetejére

Hamisítás ellen

We work strenuously to remove counterfeit or “fake” Canon products from sale. Our in-house intellectual property team works closely with police, customs, trading standards agencies and national and international organisations to prevent counterfeit Canon products entering the market. Így igyekszünk fenntartani márkánk hírnevét és megóvni vásárlóinkat. Counterfeit Canon products are illegal and using such products could actually be harmful to consumers. A hamis termékek ezenkívül aligha felelnek meg a környezetvédelmi szabályozásoknak, így a WEEE vagy REACH törvényeknek. Read more about anti-counterfeit initiatives and parallel products information.

  Tetejére

A Kongói Demokratikus Köztársaságból származó ásványok

Kérjük, hogy a részleteket olvassa el a Canon Inc. weboldalán.

  Tetejére

Befektetői kapcsolatok

További információért látogasson el a globális befektetői kapcsolatok weboldalra.

  Tetejére

Az alkalmazottak

Alkalmazottainktól magas színvonalú munkát várunk el, mi pedig biztonságos munkakörnyezetet és egyenlő lehetőségeket biztosítunk számukra. Munkahelyi irányelveink és gyakorlataink biztosítják, hogy igazságosan bánjunk alkalmazottainkkal, és felelősen vezessük vállalatunkat, beleértve a megvesztegetés- és korrupcióellenes irányelvet, a tisztességes versenyre, ajándékok elfogadására, valamint a közösségi médiára vonatkozó irányelveket. Ezek az irányelvek segítenek alkalmazottainknak megérteni a főbb eljárásokat és az elfogadható viselkedési normákat. Tudjon meg többet a munkahelyi irányelvekről és a karrier-lehetőségről.

  Tetejére

Ellátáslánc-kezelő rendszer

A Canon EMEA beszállítói etikai kódexe minden beszállítónktól megköveteli a nemzetközi munkajogi, emberi jogi és környezetvédelmi normák betartását. The code is incorporated in our General Purchase Terms and Conditions.

Az emberi jogokkal, a gyermekmunkával, az etikus, tisztességes és társadalmilag felelős üzleti gyakorlatokkal kapcsolatos irányelveinkről a Canon Inc. beszerzési politikájában és beszállítói útmutatójában talál további részleteket.

  Tetejére

Megvesztegetés- és korrupcióellenes politika

További információk a munkahelyi irányelvekről.

  Tetejére

Ajándékok és vendéglátás

További információk a munkahelyi irányelvekről.

  Tetejére

Tisztességes verseny

Minden alkalmazottunk elvégzi a kötelező képzést, és helyi jogi tanácsadóink hálózata is rendelkezésre áll, ha valamelyik alkalmazottunknak tanácsra van szüksége ebben a témában.

  Tetejére

Kapcsolattartás az érdekelt felekkel

Érdekeltek széles körével állunk kapcsolatban, a megoldásaink és szolgáltatásaink használóitól azok fejlesztésében és nyújtásában segítőkig terjedően. Tudjon meg többet érdekeltjeinkről! Kapcsolattartás az érdekelt felekkel

  Tetejére

spacer
					image
Business
WEEE-irányelv
REACH-rendelet
A hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv
ISO 9001
Fenntarthatóság
Környezetvédelem
Társadalom
Business
Díjak
Fenntarthatósági jelentések